Hoạt động nhóm biến ước mơ thành hiện thực cho học sinh trong chương trình “Petro Challenge”

Hàng trăm học sinh HISD thi đua các giải thưởng trong lãnh vực dầu và khí thiên nhiên trong tổ chức thường niên “Petro Challenge” được tổ chức tại Đại Học Houston 20-23 tháng Giêng, 2015. Tổ chức này gồm hai ngày huấn luyện và hai ngày thi đua. Một số các nhóm họp thành 163 học sinh từ trường “Energy Institute High School thi đua hôm thứ Tư, và nhóm “Team Petros” đã thắng cuộc trong ngày. Vào thứ Sáu, cuộc thi đua giữa 210 học sinh từ các nhóm của các học viện dầu hỏa của HISD— Milby HS, Westside HS, và “Young Women’s College Preparatory Academy.

Trong suốt cuộc thi, mỗi nhóm đóng vai trò một công ty năng lượng. Khởi sự với $200 triệu tài trợ, sự thách đố là tối đa hóa tiền lời đầu tư bằng cách tìm dầu hay khí đốt và đầu tư trong các nhóm khác. Thực tập học hỏi dựa đên đồ án này gồm nhu liệu mô phỏng trên mạng, trong đó học sinh có thể tìm hiểu về các khía cạnh địa lý, kỹ sư, và thương mãi của các kỹ nghệ từ việc tìm dầu đến khoan dầu.

“Các em phải học cách làm việc với nhau như một nhóm,” Jessica Thomas nói, bà là phụ tá giám đốc của Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng IPAA/PESA. “Để hoàn tất công việc này, các em phải biết rõ những ưu và khuyết điểm của nhau.”

“Đó là một kinh nghiệm lớn,” Mathew Breck nói, em là trưởng nhóm Team Petros. “Chúng em học hỏi về cách làm việc nhóm và nhu cầu để thiết lập các khả năng của thế kỷ 21”.

Các chuyên gia kỹ nghệ từ Schlumberger và Occidental Petroleum, cũng như University of Houston, Independent Petroleum Association of America, PESA Energy Education Center đã hướng dẫn các sinh hoạt trong cuộc thi này.