Chương trình hai ngôn ngữ mở rộng chân trời cho học sinh

Trường đầu niên khoá tôi thường đến thăm hàng năm vào tháng Tám vừa qua là trường Tiểu Học Shearn, và những gì tôi thấy ở đó đã phấn khởi tôi hăng hái tiến đến một chương trình quan trọng – sự giảng dạy bằng hai ngôn ngữ. Các em lớp mẫu giáo – một số em cảm nghiệm ngày đầu tiên đi học – được dậy hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Kế cận là một lớp mẫu giáo khác, tất cả đều nói tiếng Anh. Đến giữa ngày, các lớp trao đổi nhau và cả ngôn ngữ nữa. Trong toàn trường là những dấu hiệu và vật dụng đầy mầu sắc về văn hóa bằng hai thứ tiếng.

Thật vĩ đại khi trở nên song ngữ! Các học sinh nói tiếng Tây Ban Nha trong các trường hai ngôn ngữ của chúng ta học tiếng Anh trong phương cách tự nhiên nhất, và người nói tiếng Anh trở nên thông thạo hai ngôn ngữ và hai thứ tiếng. Mọi học sinh được dậy với cùng một sự nghiêm nhặt học hành như trong các trường bình thường, nhưng các em làm bài thi tốt hơn khi lớn hơn, và có một khả năng để gia tăng tiềm năng được thuê và lương cao.

Tuần này, HISD cho biết 20 trường tiểu học và một trung tâm ấu nhi là các trường mới dậy hai ngôn ngữ, cùng với 31 trường HISD khác đã dậy hai thứ tiếng.

Vào năm 2020, mục tiêu của chúng ta là tất cả các trường tiểu học đều là trường hai ngôn ngữ – và sau cùng, tôi hy vọng mọi học sinh tốt nghiệp HISD sẽ thông thạo hai thứ tiếng. Đó là những nhu cầu của thế giới đang thu nhỏ của chúng ta.