Học sinh Vườn Trẻ biểu diễn khả năng hai ngôn ngữ

Các học sinh vườn trẻ trường Tiểu Học Law đã biểu diễn khả năng biết hai thứ tiếng với truyền thông địa phương trong một cuộc họp báo vào hôm 23 tháng Giêng khi công bố việc mở rộng chương trình hai ngôn ngữ của HISD. Trường Law bắt đầu chương trình hai ngôn ngữ ba năm trước đây với các học sinh lớp Vườn Trẻ và bây giờ cung ứng chương trình này cho lớp ba. Trường sẽ tiếp tục thêm vào từng lớp mỗi năm.

“Điều chúng tôi nhận thấy là các học sinh từ giã lớp vườn trẻ và mẫu giáo có thể đọc cả hai thứ tiếng,” Hiệu Trưởng Hannah Harvey của trường Law nói. “Chương trình này cho phép học sinh tiến bộ học vấn.”

HISD đang mở rộng chương trình hai ngôn ngữ thành công đến 21 trường nữa trong niên khoá 2015–2016, đưa hàng ngàn các học sinh vườn trẻ và mẫu giáo trên đường học hỏi một ngôn ngữ thứ hai. Hiện thời, 31 trường HISD cung cấp chương trình song ngữ tiếng Tây Ban Nha.

“Khởi sự càng sớm thì càng tốt,” Phụ Tá TGĐ về Chương Trình Đa Ngữ là Ts. Gracie Guerrero nói. “Các em giống như miếng bọt biển vào tuổi này. Các em có thể hấp thụ mọi thứ trong môi trường.”