Ngày Giáo Dục và Hướng Nghiệp thứ 29 của HHF, 14 tháng Hai

Trong 29 năm liên tục, tổ chức “Houston Hispanic Forum” (HHF) sẽ tổ chức Ngày Giáo Dục và Hướng Nghiệp thường niên cho học sinh vùng Houston.

Sinh hoạt này sẽ xảy ra vào ngày thứ Bẩy, 14 tháng Hai, 2015, tại trung tâm nghị hội “George R. Brown Convention Center” (1001 Avenida de las Americas), và tất cả học sinh trung học được mời tham dự.

Học sinh và phụ huynh sẽ được biết thôgn tin về sự vay mượn, học bổng, và các khía cạnh khác của trợ giúp tài chánh và đời sống đại học, cũng như giúp chọn trường để theo.

Các đại diện từ trên 100 trường đại học sẽ có mặt để cung cấp thông tin về các chương trình của trường, và học sinh có thể tham dự các khóa hội thảo tìm hiểu về một số đề tài, tỉ như: trợ giúp tài chánh; vào đại học; và các nghề về nghệ thuật, giáo dục, và y tế.

Một phòng điện toán cũng sẽ có trong tổ chức để học sinh có thể điền đơn FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) trực tuyến.

Ngày “HHF’s Career and Education Day” thì miễn phí. Học sinh phải liên lạc với cố vấn trong trường để biết thêm thông tin.