Huấn luyện viên thể dục tại trường giúp học sinh trở lại đường chạy

Huấn Luyện Viên Thể Dục Stephanie Polydore đã giúp học sinh trường Waltrip HS là Xavier Smith bình phục sau khi bị thương vì té ngã. Bây giờ đã bình phục hoàn toàn, em dự định chạy đua vào mùa xuân này.

Với huấn luyện viên Stephanie Polydore, một trong những khía cạnh thỏa mãn nhất là giúp học sinh bị thương trở lại sân vận động – theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.

“Tôi rất thích giúp các học sinh lực sĩ trở lại khả năng đầy đủ để ganh đua trong thể thao,” Polydore nói, bà cũng dậy lớp cứu thương thể thao tại trường Waltrip High School.

Trước đây bà là huấn luyện viên ở thao trường, bây giờ là một trong hai huấn luyện viên duy nhất có chứng chỉ trong HISD (người kia ở trường Chávez HS). Và trong khi bà Polydore không thể cứu vãn mùa footbal cho Xavier Smith, em bị gẫy chân trong trận đấu mở mùa, nhờ sự phục hồi em đã hoàn tất dưới sự giám sát của bà, “em nói em cảm thấy mạnh hơn trước khi bị thương. Em sẽ thực sự chạy đua vào mùa xuân này.”

Một ích lợi khác của chức vụ hiện thời của bà Polydore là có thể biết học sinh rõ hơn. Bà nói, “Nó không chỉ là một sự tương giao. Tôi phải trông coi từ đầu cho đến cuối giai đoạn phục hồi. Và khi thấy các em có tiến bộ qua toàn thể quá trình và thấy các em đã hoàn tất được thế nào, điều đó giúp tôi yêu nghề hơn nữa.”

Bà Polydore hiện đang tuyển mộ những học sinh Waltrip nào muốn thực tập cứu thương thể lực cho niên khoá 2015–2016. Muốn biết thêm chi tiêt, vui lòng trực tiếp liên lạc với bà ở số 713-688-1381.