HISD dùng sự thẩm định quốc tế để bảo đảm học sinh có thể cạnh tranh toàn cầu

Các nhà lãnh đạo học khu và trường tụ họp để duyệt lại kết quả OECD và chia sẻ những thực hành tốt nhất

Các nhà lãnh đạo học khu và trường từ hơn một tá các trường trung học II cấp HISD đã tụ họp với các ban quản trị trường từ toàn tiểu bang tuần này để thảo luận về sự quan trọng của việc giúp cho học sinh Texas có thể ganh đua toàn cầu. Hầu hết cuộc họp này tập trung vào sự phân tích bài thẩm định quốc tế được ban cho một nhóm học sinh tuyển chọn từ trên 500 trường trên thế giới, gồm một vài trường trung học HISD.

Bài thi quốc tế, được gọi là Bài Thi cho Các Trường OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), được ra thi năm ngoái cho một thành phần ngẫu nhiên các học sinh 15 tuổi tại 15 trường trung học HISD để thẩm định trình độ học sinh về toán, khoa học, và đọc sách, cũng như suy nghĩ chín chắn và giải quyết vấn đề. Không giống như các bài thi tiêu chuẩn của tiểu bang để đo lường sự thấu triệt học trình, bài OECD đo lường hiệu quả của việc học sinh áp dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề.

“Trong khi kết quả cho thấy một số các trường của chúng ta có những học sinh trổi vượt hơn chúng bạn trên toàn thế giới, chúng ta vẫn còn các trường khác phải gắng sức,” Trưởng Phòng Học Vấn HISD là Dan Gohl nói. “Mục tiêu của cuộc họp này là để học hỏi từ các kết quả, chia sẻ cách thực hành tốt nhất, và có những thay đổi để góp phần gia tăng kết quả học sinh trên toàn học khu.”

Cuộc họp, được tổ chức vào 27 tháng Giêng, 2015, tại “Asia Society of Texas”, được đồng tổ chức và điều hợp bởi “America Achieves’ Global Learning Network”, một cộng đồng học hỏi cho các trường nào đã lấy bài thi OECD.

“So sánh một bài thi với các tiêu chuẩn quốc tế là một việc lo sợ, do đó chúng tôi muốn nhận biết khả năng lãnh đạo của HISD và hỗ trợ họ,” Carolyn Trager Kliman, Giám Đốc Global Learning Network at American Achieves nói. “Mỗi trường HISD mà có ra bài thi OECD thì nhận được bản báo cáo dài hơn 160 trang, do đó hôm nay chúng tôi giúp các trường lội qua các dữ kiện đó và hiểu các kết quả.”

Ngoài việc ra thi bài OECD, HISD còn có nhiều bước để bảo đảm học sinh nhận được sự giáo dục toàn cầu. Khu học chánh này hiện dẫn đầu tiểu bang về chương trình song ngữ. HISD cung ứng chương trình song ngữ Tây Ban Nha tại hơn hai tá trường và đang mở rộng mà sẽ gia tăng con số đó gần gấp đôi vào mùa thu 2015.

Ngoài ra, khu học chánh vừa mới thuê Farhan Shah là giám đốc của Global Education, một sở mới của học khu phục vụ như chiếc dù cho các khởi xướng quốc tế ngày càng gia tăng được đề ra để giúp học sinh HISD trở nên một phần của giải pháp và những sáng kiến cần thiết trên địa cầu này.