Trọng tâm của cuộc thi làm tóc thường niên của trường Jordan HS biến thành phục vụ

Các học sinh thẩm mỹ hợp tác với đại diện Hester House để nối lại khoảng cách thế hệ

Cuộc thi làm tóc thường niên lần thứ 18 của trường Jordan High School đã xảy ra hôm 12 tháng Giêng, 2015, và trong khi mọi cặp mắt đổ dồn đến sân khấu, trọng điểm của sinh hoạt năm nay là dịch vụ.

Giáo chức thẩm mỹ là Francine Lewis điều hợp một hợp tác giữa trường và “Fifth Ward’s Hester House” để tạo những tương giao mạnh mẽ và nối lại khoảng cách thế hệ giữa người trẻ và công dân lớn tuổi. Hai người già của Hester House, là Rosa Valley và Betty Williams, đã xuất hiện trên sân khấu trong tổ chức sau khi được làm đẹp bởi các học sinh Jasmine Ball và Tamiela Phylow.

“Sự hợp tác này cho phép các ông bà lớn tuổi trao truyền sự khôn ngoan và lời khuyên cho giới trẻ, trong khi học sinh nâng cao tinh thần người già bởi làm rạng rỡ khuôn mặt của họ với các kiểu tóc tân thời,” Lewis nói. “Các học sinh thực sự trân quý các kinh nghiệm này, vì nó đem cho họ một cái nhìn vào sự phục vụ và làm hài lọng nhiều khách hàng trong tiệm. Đó là một sự thành công ngoại lệ.”

Dưới đây là kết quả cuộc thi năm nay:

Kiểu ban ngày (tất cả từ trường Jordan HS)

 1. Taylor Hawkins
 2. Treneisha Bean
 3. Angelicia Plunkett
 4. Ryjenae Poullard

Kiểu dạ hội

 1. America Ramirez (Jordan HS)
 2. Erica Galvan (Eisenhower HS, Aldine ISD)
 3. Yamilet Rodriguez (Eisenhower HS, Aldine ISD)
 4. Jada Bryan (Jordan HS)

Kiểu huê dạng

 1. Maribel Covarrubias (Jordan HS)
 2. Aaliyah Bilal & Gabriela Bautista (Eisenhower HS, Aldine ISD)
 3. Jasmine Ball (Jordan HS)
 4. Tamiela Phylow (Jordan HS)