Hiệu trưởng trường Tiểu Học Anderson được giải “Living Legend Award” của tổ chức “Houston Area Alliance of Black School Educators”

Ts. Roslyn Stiles Vaughn, hiệu trưởng trường “Anderson Elementary Dual Language School”, được vinh dự bởi tổ chức “Houston Area Alliance of Black School Educators” (HAABSE) với giải thưởng “2015 Living Legend Award”. Ts. Vaughn phục vụ khu học chánh trong 36 năm, 28 năm ở trường Tiểu Học Anderson. Bà khởi sự nghề nghiệp là một giáo chức tại các trường tiểu học Scarborough, Brookline, và sau đó là Anderson, trước khi làm hiệu trưởng trong 16 năm.

Qua nhiều năm, Ts. Vaughn cổ vũ học sinh học giỏi khi chú trọng đến cách dậy và đến với ‘toàn thể đứa trẻ’, có được một trường “Texas A+ School” và một ban nhạc đoạt giải và nhóm vận động viên. Trường của bà còn có nhiều Giáo Chức của Năm của HISD, kể cả “Bilingual and Rookie Teacher of the Year”. Bà thích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm như một người dìu dắt các hiệu trưởng mới của HISD. Ts. Vaughn cho rằng sự thành công của bà là bởi chia sẻ quan điểm tích cực, giúp đỡ hỗ tương, và tiếp tục thăng tiến trong các học sinh, ban giảng huấn, và nhân viên.

Trong 20 năm là hội viên của HAABSE, Ts. Vaughn giữ một vài chức vụ, gồm chủ tịch và thư ký, và hiện là sử gia. Bà được chọn là hiệu trưởng của năm bởi Học Khu Tây Nam của HISD, đài phát thanh KMJQ Magic 102, và Fiesta Stores, và được vinh dự vì tài lãnh đạo phi thường bởi Dân Biểu Texas là Sheila Jackson Lee.