Rodeo hợp tác với HISD để phong phú văn hóa và học sinh

Đời sống văn hóa đa dạng của Houston phong phú mọi người chúng ta và đưa thêm vào chiều sâu và sự nhịp điệu về cách chúng ta giáo dục học sinh trong HISD. Điều đó không chỉ xảy ra trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen (nó vừa mới chấm dứt sau một chuỗi chương trình thành công) hay Tháng Di Sản Người Á Châu hay Tây Ban Nha hay qua những tương giao của chúng ta với các tổ chức đại diện cho các nhóm sắc tộc này.

Suốt năm, HISD từng hợp tác mạnh mẽ với tổ chức “Houston Livestock Show & Rodeo”, nó nhắc nhở chúng ta về một loại nguồn gốc văn hóa khác. Thứ Sáu này là “Go Texan Day”, hầu hết chúng ta đều mặt quần jean và đi giầy ống để ghi dấu ngày các đoàn xe ngựa chậm rãi đi qua thành phố lớn vào công viên Memorial.

Một số những xe này sẽ ngừng lại để học sinh vuốt ve những con ngựa, hé nhìn vào chiếc xe gia dụng, và nói với các em một bài học sống động về lịch sử tiểu bang chúng ta.

Trong khi chúng ta vui hưởng nền văn hóa từ xưa của Texas qua đoàn diễn hành, nấu barbecue, văn nghệ, và các thực phẩm nhiều sáng tạo, trong HISD chúng ta phải nhớ là HLS&R đã giúp học sinh chúng ta qua chương trình của tổ chức này như học bổng, bán đấu giá, thi đua nghệ thuật vân vân.

Chúng ta hãnh diện gọi họ là “ “pardner.”