Giấy dán xe khích lệ học sinh đừng bỏ học để có bằng trung học

Phòng Ngăn Ngừa Bỏ Học của HISD hợp tác với sở Chuyên Chở để bảo đảm mọi học sinh và người lớn trong toàn thể vùng Houston đều có bằng trung học.

Trong một nỗ lực giúp các học sinh bỏ học trở lại trường, mọi xe buýt trong HISD bây giờ sẽ mang một hàng chữ để quảng cáo số điện thoại của Phòng Ngăn Ngừa Bỏ Học. Mục tiêu là để giúp loan truyền thông điệp này và không chỉ nhắm đến trẻ em nhưng còn cả người lớn, những ai muốn hoàn tất bằng trung học.

Tùy thuộc vào sự thẩm định, người lớn có thể được giới thiệu sang chương trình Virtual Schools Program của học khu nếu họ đủ điều kiện để lấy bằng GED.

“Chúng tôi luôn tìm cách để giúp các em trở lại trường, nên chúng tôi phải có sáng kiến,” Beatrice Marquez nói, bà là giám đốc “Drop Out Prevention” của HISD. “Đó là một trách nhiệm xã hội mà chúng tôi, là khu học chánh, phải giữ cho thông điệp và hy vọng này sống động, và nó còn hỗ trợ cho công việc hàng ngày của các hiệu trưởng, giáo chức và cố vấn.”

Khu học chánh còn chuẩn bị để đưa bất cứ học sinh nào đã ghi danh vào đúng chương trình học, kể cả những học sinh không chính thức ghi danh trong HISD. Theo Marquez, sở này đã đưa những người gọi vào khi thấy hàng chữ dán ở xe và biểu ngữ Youth Watch trên xe buýt, chẩn y viện, và trường, trở lại học khu của họ.

“Tôi muốn mọi học sinh hoàn tất bằng trung học, và trong HISD chúng tôi có đủ mọi lựa chọn để giúp họ chọn đúng chương trình,” Marquez nói. “Không có con số ‘ảo thuật’ – chúng tôi chỉ muốn mọi học sinh hoàn tất bằng trung học để có một tương lai tốt hơn.”

Nếu bạn là một người từ 13 đến 21 tuổi và đã bỏ học (22 tuổi nếu bạn đủ điều kiện để được hưởng dịch vụ Giáo Dục Đặc BIệt) và bạn muốn học trở lại, vui lòng gọi 713-556-7017, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9g sáng đến 3g chiều, để nói chuyện với một đại diện của HISD về cách bạn trở lại trường. Bạn cũng có thể gửi email về gwr@houstonisd.org.