Tháng Ba là Tháng Đọc Lớn Tiếng Toàn Quốc

Đọc lớn tiếng 15 phút mỗi ngày thì rất quan trọng trong thời gian niên thiếu

Tháng Ba là “National Read Aloud Month” (tháng đọc lớn tiếng toàn quốc) và HISD đang hợp tác với tổ chức “Barbara Bush Houston Literacy Foundation”để gia tăng ý thức này trong các gia đình về sự quan trọng của đọc lớn tiếng cho con cái mỗi ngày.

Tự đọc sách và đọc lớn tiếng là các phương sách quan trọng của “Literacy by 3”.

Đọc lớn tiếng, 15 phút mỗi ngày, thì đặc biệt quan trọng trong quãng đời niên thiếu, và những ảnh hưởng của đọc lớn tiếng qua những năm tiểu học cho thấy sự thấm nhập việc yêu quý đọc sách. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng việc đọc lớn tiếng không chỉ giúp các em biết thêm những chữ phức tạp hay các câu chuyện, nhưng các em còn muốn tự đọc sách trong những năm sau này.

Ngoài việc đọc sách cho con cái trước khi đi ngủ, sau đây là năm lời khuyên mà phụ huynh có thể dùng để bảo đảm con cái đọc lớn tiếng 15 phút mỗi ngày.

  1.        Chạy việc vặt

Đến phòng mạch bác sĩ, tiệm làm móng tay, hay cắt tóc có thể đó là một thời gian tốt để cầm lấy một tờ báo và nói con em chỉ vào những chữ đã biết và học thêm những chữ mới.

  1.       Nấu ăn

Nói con đọc lớn tiếng cho quý vị nghe khi làm bếp, từ một cuốn sách hay từ nhãn hiệu trên các sản phẩm đang sử dụng. Quý vị cũng có thể nói chúng đọc tên các chất liệu đang dùng.

  1.       Siêu th

Các dấu hiệu và nhãn hiệu ở khắp nơi. Nói con em đọc lớn tiếng và đánh vần những rau trái chúng thấy trong quầy sản phẩm.

  1.       Nhà hàng ăn

Lợi dụng các thực đơn tại nhà hàng ăn và nói con em đọc lớn tiếng. Cũng nhớ kiểm điểm các túi và đồ đựng thức ăn, vì nhiều cái rất hấp dẫn trẻ em mà chúng có thể đọc lớn tiếng.

  1.       Xe nhà hay xe buýt

Bỏ qua cuốn phim trong máy DVD ở trong xe và thay thế bằng một cuốn sách và nói con đọc cho quý vị nghe. Nếu đi xe buýt, hãy đem theo một cuốn sách hay khích lệ con tìm những chữ chúng biết trên bảng hiệu, bảng quảng cáo, dấu hiệu đi đường, và giấy dán xe.

Các phụ huynh, giáo chức và các trường được khích lệ chia sẻ hình ảnh các em đang đọc sách qua Twitter dùng #LiteracyBy3. Chúng tôi cũng thích nghe lời khuyên của quý vị! Hãy chia sẻ với chúng tôi qua #LiteracyBy3.