Bốn học sinh được giải thưởng toàn quốc về luận văn

Bốn học sinh từ các trường HISD được vinh dự ở cấp quốc gia vào mùa xuân này qua giải thưởng viết văn “Scholastic Art & Writing Awards”.

Liana Wang của trường Bellaire High School và Victoria Songyang của trường Carnegie Vanguard High School thắng Giải Vàng, trong khi Christina Tan của trường Bellaire High và Gabriel CyPacht của trường High School for the Performing and Visual Arts thắng Giải Bạc.

Chỉ có 39 học sinh trong Quận Harris được giải thưởng ở cấp quốc gia của cuộc thi này, mà nó được bảo trợ ở cấp vùng bởi Sở Giáo Dục Quận Harris. Để xem trọn danh sách các học sinh thắng giải, vui lòng nhấn vào đây.

Các học sinh thắng Giải Vàng sẽ được vinh danh trong một buổi lễ tại Carnegie Hall ở New York City vào tháng Sáu.