Học sinh truyền thông trường Yates bắt đầu đồ án lưu trữ phim video

Học sinh trong chương trình truyền thông của trường Yates vừa mới phát động một đồ án lưu trữ to lớn mà một ngày nào đó sẽ đưa đến kết quả là điện toán hóa số phim video hơn 30 năm qua.

Giai đoạn một đòi hỏi sự tiêu thụ hàng trăm cuốn video từ chương trình magnet trường Yates từ thập niên 1980, gồm các phim về trường và lịch sử, ban nhân viên, và học sinh trường.

Mục tiêu sau cùng của đồ án này là làm thành một đĩa lưu trữ loại Blu-Ray mà nó có thể trưng bày trong cơ sở mới của trường này và sẽ sẵn sàng để kỷ niệm năm thứ 40 có nhánh truyền thông vào 2018.

Nhánh mới của trường Yates là “Student Television Network” đang sử dụng kỹ thuật số mới nhất để tiêu hóa số phim video di sản dạng “analog” sang hệ iMac mới. Học sinh tham dự đang học các khả năng mà nó có thể được dùng trong kỹ nghệ lưu trữ truyền thông, cắn xén phim và truyền hình, và quản trị dữ liệu, là một giới thiệu vào “meta-tagging” và hiểu biết dữ kiện tổng hợp cho các nghề về truyền thông xã hội.