Học sinh chiếm được cơ hội đi học nước ngoài

Hai học sinh lớp 11 của HISD đang trên đà giáo dục mà nó bắc ngang các lục địa Vào ngày 15 tháng Sáu, tổ chức “Institute of International Education” (IIE) đã trao “Passport Awards” (giấy thông hành) cho Luz De Leon của trường Davis High School và Karen Ortiz của trường Sharpstown International School. Giải “Passport Awards” được trao cho 13 học sinh trên toàn quốc trong nỗ lực khích lệ các học sinh theo trường đại học nước ngoài.

De Leon và Ortiz sẽ liên lạc với một người dìu dắt của IIE và sẽ nhận được $1,000 để sử dụng cho chương trình học ở nước ngoài.

Giải “Passport Awards” được thành lập bởi chương trình “Generation Study Abroad” của IIE mà tổ chức cố gắng gia tăng số sinh viên đại học du hành thế giới. Lời mời gọi có tính cách toàn cầu để nâng cao cảm nghiệm quốc tế, và Ortiz và De Leon giờ đây được giúp đỡ để có được điều này.

“Em thích du hành đến Tây Ban Nha và để học biết về văn hóa của gia đình em,” Ortiz nói. “Em cũng muốn thấy những khác biệt giữa các hệ thống giáo dục và tìm hiểu xem có hiệu quả gì trong hệ thống của họ.”