Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành ngân sách 2015-2016; tăng lương cho giáo chức, hiệu trưởng, nhân viên

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã thông qua một ngân sách 2015-2016 với sự gia tăng hiển nhiên để giúp học khu thuê và giữ lại các giáo chức và hiệu trưởng có hiệu quả nhất.

Là một phần của ngân sách được thông qua, các giáo chức sẽ được tăng lương tối thiểu 2 phần trăm, với lương khởi sự của giáo chức tăng lên $51,500 — gần $5,000 nhiều hơn hai năm trước. Các giáo chức song ngữ có chứng chỉ sẽ kiếm thêm $4,000 tiền thưởng hàng năm, hơn ba lần so với hiện thời.

HISD còn gia tăng lương của các hiệu trưởng trung học I và II cấp để các tiền lương này thêm khó để ganh đua đối với các học khu chung quanh.

Tiền lương gia tăng không đòi phải tăng tiền thuế. Thuế xuất bất động sản trong HISD vẫn ở mức $1.1967.

“Mọi sự chúng tôi thi hành xoay quanh việc có được một giáo chức hiệu quả trong mọi lớp và một hiệu trưởng hiệu quả trong mọi trường, và ngân sách này phản ánh điều đó,” Tổng Giám Đốc HISD là Ts. Terry Grier nói. “Học sinh chúng ta đáng được một nhóm hiệu trưởng và giáo chức vững mạnh để giúp các em thành công.”

Ở bậc trung học I cấp, lương cho các hiệu trưởng của những trường chuyên biệt và K-8 sẽ gia tăng đến $95,000, trong khi lương cho các hiệu trưởng các trường toàn diện sẽ tăng lên $105,000 cộng với $10,000 tiền thưởng khi ký tên và ở lại.

Ở bậc trung học II cấp, các hiệu trưởng của những trường chuyên biệt sẽ được nâng lên đến $115,000, hiệu trưởng các trường toàn diện sẽ được nâng lên đến $130,000, và các hiệu trưởng của trường trung học toàn diện mà được coi là khó lấp chỗ trống sẽ được nâng lên đến $130,000 cộng với $20,000 tiền thưởng khi ký tên và ở lại.

Mọi nhân viên giờ sẽ kiếm được tối thiểu $10 một giờ. Các nhân viên học khu khác sẽ được tăng lương 2 phần trăm.

Thêm $1 triệu được dành cho sự tăng lương cho các sĩ quan Sở Cảnh Sát HISD, qua một kế hoạch chưa được hoàn tất.

Ngân sách 2015-2016 được tán thành hôm thứ Năm trong cuộc họp thường niên về ngân sách của học khu. Nó sẽ có hiệu lực cho niên khoá 2015-2016.