Học sinh tốt nghiệp HISD chia sẻ về những nguồn năng của học khu đã tạo sự khác biệt

Meylin Ramirez vừa tốt nghiệp với những danh dự vì là một phần tử của Lớp 2015 của trường Trung Học Reagan. Nhưng hành trình đằng sau bằng trung học đó là một bằng chứng cho sức mạnh ý chí của em cũng như sức mạnh của hệ thống hỗ trợ của HISD cho các học sinh.

Ramirez, một người di dân không có giấy tờ, đã sinh con gái vào mùa hè trước khi vào lớp 12. Tuy vậy, thay vì chán nản bởi nhiều thử thách đối diện, Ramirez đã tìm sự hướng dẫn qua Communities in Schools, một tổ chức hoạt động tại nhiều trường HISD để giúp mọi học sinh thành công ở trường và đời sống.

“Khi lần đầu mang thai, em hoang mang lo sợ, vì đó là một điều gì quá mới đối với em,” Ramirez nói. “Em cảm thấy an tâm hơn khi tìm được sự hỗ trợ trong HISD.”

Kaiya Liddell, và cán sự xã hội từ sở Health & Medical Services (y tế và sức khỏe) của HISD, đến với Ramirez qua CIS, và với sự giúp đỡ của bà, Ramirez đã có thể có được bảo hiểm sức khỏe cho con gái, cũng như đứa con trai.

Nhờ những buổi gặp gỡ hàng tuần với người dìu dắt của CIS, Ramirez có thể đạt được mục tiêu của mình là tốt nghiệp trung học và cô đã ghi danh các lớp đại học.

“Có những lúc em phải nghỉ học vì con bị đau,” Ramirez nói. “Nhưng sau những sự chăm chỉ và những đêm không ngủ, thật chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hơn khi được bằng trung học. Em cảm thấy hãnh diện về điều em đã thực hiện với đứa con và em đã hoàn tất và biết rằng em có thể làm được những điều to lớn.”

Ramirez nhận thấy rằng cô vô cùng biết ơn về những cơ hội đã đến với cô.

Ramirez nói, “Thật bàng hoàng khi có nhiều người giúp đỡ em”