Những câu chuyện học sinh tốt nghiệp được quảng bá ở Times Square

Ba học sinh may mắn của HISD được có tên bằng ánh sáng vào hôm 10 tháng Sáu, khi hàng trăm học sinh từ khắp nước được quảng bá trên bảng điện tử ở quảng trường Times Square Thành Phố Nữu Ước.

Destiny Moore và Tyler Pugh, cả hai đều tốt nghiệp năm 2015 từ trường Carnegie Vanguard High School, và Jamal Felder, một học sinh tốt nghiệp của trường Reagan High School, tất cả được chia sẻ một vào phút vinh quang trong phần trình bày Times Square Yearbook.

Sinh hoạt này được xếp đặt bởi Graduate for Más, một chương trình được thiết lập bởi tổ chức Taco Bell FoundationGet Schooled để gia tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp. Niên giám này đề cao 500 câu chuyện tốt nghiệp khác nhau trên bảng điện tử, và Graduate for Más đã thưởng $250,000 tiền học bổng cho những học sinh được chọn. Felder và Moore mỗi người nhận được $1,000.