Học sinh HISD mạo hiểm vào thế giới STEM tại trường Rice

Một công thức hóa học chỉ là các chữ được thuộc lòng cho đến khi nó trở thành câu trả lời cho một vấn đề nan giải.

Hè này, một nhóm học sinh HISD đang thực tập trong vài phòng thí nghiệm của Đại Học Rice và đang tìm thấy nhiều câu trả lời như thế. Linked Learning, một chương trình của HISD khởi xướng việc học tập và dựa trên nghề, đã thành lập các sinh hoạt học hành này vơi sự giúp đỡ của Rice Office of STEM Engagement. Trên 300 học sinh đã nộp đơn vào 12 chỗ, làm cho việc học hành sáu tuần lễ này trở nên gay go hơn của một đại học hàng đầu.

Tại các phòng thí nghiệm trường Rice, mỗi học sinh được kết đôi với một sinh viên dìu dắt. Các học sinh thực tập giúp sinh viên dìu dắt tìm kiếm mọi thứ, từ bệnh Alzheimer đến tế bào năng lượng mặt trời và núi lửa. Sau một vài tuần ngắn trong các phòng thí nghiệm tối tân, các học sinh giờ đây có thể thốt ra các từ khoa học mà không vấp váp và cầm các mẫu hóa chất một cách tự nhiên.

Karina Grande, một học sinh sẽ vào lớp 12 trường East Early College High School, đang giúp một sinh viên tốt nghiệp trong việc thử nghiệm một hóa chất mà nó có thể cho thấy dữ kiện quan trọng về bệnh Alzheimer. Em biết các căn bản về hóa học từ các lớp ở trung học, nhưng trong phòng thí nghiệm, em có thể chứng kiến làm thế nào hóa học có thể được dùng để theo đuổi kiến thức.

Grande nói, “Thật thích khi thấy làm thế nào môn Hóa Học AP được áp dụng sau khi tốt nghiệp trung học.

Bên kia sân trường Rice trong một phòng thí nghiệm khác, Annum Sadana của trường Carnegie Vanguard High School và Brenda Gonzalez của trường Furr High School đang làm các tế bào năng lượng mặt trời để biết cái nào dẫn điện tốt nhất. Sự nghiên cứu này bao gồm việc sử dụng kỹ thuật tân kỳ mà các học sinh trung học không thể tiếp cận, tỉ như “hộp găng tay”, một hộp quân bình hoàn toàn không có dưỡng khí và nước.

Trong một phòng thí nghiệp vi sinh, học sinh trường Eastwood Academy là Michael Casio đã dành cả ngày để đo mức độ vi khuẩn trong nước và suy nghĩ về tương lai của em trong lãnh vực STEM.

“Trong trường, chúng em học các điều này trong lớp, nhưng chúng em không thực sự bắt tay vào,” Casio nói. “Được đụng chạm vào những điều này thực sự giúp em nghĩa về loại nghề nghiệp mà em muốn.”

Không hai hiện thời tiên đoán khi nào một núi lửa sẽ bùng nổ, nhưng Pamela Toledo, một học sinh sẽ vào lớp 12 trong trường Sam Houston High School, đamg chăm chỉ làm việc trong một phòng thí nghiệm về địa chất, sử dụng MATLAB, một ngôn ngữ điện toán cao độ để hình thành cách tính toán, để xác định xem những điều kiện nào trong đá núi lửa cho thấy một sự bùng nổ để những vụ bùng nổ tương lai có thể dễ tiên đoán. Vì luôn luôn có những thắc mắc chưa trả lời, sẽ luôn luôn có ngành nghề trong khoa học.

Các lãnh vực STAM thì đầy dẫu những cơ hội nghề nghiệp, đó là lý do sở Linked Learning của HISD hợp tác với Greg Adragna và Carolyn Nichol của Rice để thiết lập chương trình này. Nichol tin răng khoa học không bao giờ đến được điểm sau cùng. Ông nói, “Lúc nào ũng có điều để khám phá.”