Hiệu trưởng của HISD được tuyên bố là giỏi nhất trong Vùng 4

Angela Lundy-Jackson, hiệu trưởng của trường North Houston Early College High School (NHECHS) được trao giải thưởng Hiệu Trưởng Trung Học của Năm Vùng 4 vào hôm 25 tháng Sáu. Bây giờ bà là một ứng viên cho giải Hiệu Trưởng Trung Học của Năm của Hiệp Hội Texas (Texas Association of Secondary School Principals’ Principal of the Year).

Bà Lundy-Jackson được chọn để đại diện cho HISD trong Vùng 4 của cuộc thi dựa trên những xếp hạng học hành của trường, thành tích học sinh nói chung, sự tham dự các môn Advanced Placement và SAT, và các khả năng lãnh đạo của bà. Vùng 4 gồm 50 khu học chánh trên bảy quận.

Bà Lundy-Jackson khởi đầu sự nghiệp trong giáo dục với nghề giáo trong “Teach for America” năm 1991. Sau đó bà trở nên một phần tử HISD với các công việc dìu dắt giáo chức, phó giám đốc sở Anh ngữ, điều hợp viên giảng dậy, điều hợp viên magnet, và là giám đốc giảng dậy / hiệu phó. Bà là hiệu trưởng của trường NHECHS năm 2010.