Giáo chức môn sinh học trường Wheatley HS được vào chung kết giải “Presidential Award”

Ferleshare Starks, một giáo chức môn sinh học tại trường Wheatley High School của HISD được chọn vào chung kết của giải “Presidential Awards for Excellence in Mathematics and Science Teaching” (PAEMST) năm 2015.

Bà Starks, đến HISD từ học khu Fort Bend trong năm qua, là 1 trong 10 giáo chức duy nhất ở Texas được vinh dự này. Bà được đề cử bởi Tia Watson, một giáo chức năm đầu mà bà đang dìu dắt.

“Được đề cử bởi người được dìu dắt là một trong những cao điểm sự nghiệp của tôi,” bà Starks nói. “Đam mê của tôi là lấp đầy các giáo chức mới với lòng yêu mến khoa học. Được chọn là một người vào chung kết đã đem cho tôi ngập tràn sự biết ơn.”

“Bà Starks luôn luôn là người dẫn đầu trong ngành nghề,” Ts. Shirley Rose-Gillian nhận xét, bà là hiệu trưởng của trường Wheatley. “Vào tháng Năm 2014, tôi gọi bà và mời bà hướng dẫn nhóm sinh học của chúng tôi. Bà đã nhận sự thách đố này và trở nên một phần tử sinh động cho hướng đi của chúng tôi cũng như thay đổi văn hóa.”

“Bà Starks đem cho tôi một hướng nhìn, “giáo chức Tia Watson nói thêm. “Bà giúp tôi phát triển để trở thành một giáo chức năm đầu trong khi làm gương về sự khơi dậy đam mê của học sinh về khoa học”

Giải PAEMST nhận biết các giáo chức toán và khoa học từ lớp bẩy đến mười hai mà có những phương cách sáng tạo đưa việc giảng dậy vào đời sống trong lớp học. Đó là một vinh dự cao nhất mà một giáo chức toán hay khoa học nhận được vì sự giảng dậy gương mẫu ở Hoa Kỳ. Tổ chức National Science Foundation lập giải PAEMST nhân danh phòng Khoa Học và Kỹ Thuật của Tòa Bạch Ốc.

“10 người vào chung kết này đại diện cho sự giáo dục tốt nhất ở Texas,” Ủy Viên Cơ Quan Giáo Dục Texas là Michael Williams nói. “Công việc của những nhà giáo dục này là giúp chiếu sáng công việc ngoại hạng đang xẩy ra trong các lớp toán và khoa học trên toàn tiểu bang hàng ngày trong trường.”

Những người thắng giải PAEMST nhận được $10,000, một tuyên dương có chữ ký của tổng thống Hoa Kỳ, một chuyến đi cho hai người đến Hoa Thịnh Đốn, D.C., để tham dự sinh hoạt vinh danh và cơ hội phát triển chuyên môn. Thêm vào đó, tất cả những người vào chung kết 2015 của Texas cũng sẽ được nhìn nhận bởi Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang.