Cảm nghiệm lợi ích của yoga vào 7 tháng Mười Một

Khoảng 25,000 học sinh trong 51 trường HISD tham dự các lớp tập yoga hai lần một tuần, và vào ngày 7 tháng Mười Một, quý vị có thể nếm thử chương trình này mà nó đã giúp học sinh về phương diện cá nhân và học hành.

Buổi hội “The Wanderlust 108 Festival” gồm một lớp đông người, 90 phút và được hướng dẫn tập dượt bởi các giáo chức hàng đầu. Cũng có chạy 5k, trình diễn nhạc và nhiều thứ khác.

Sinh hoạt này, sẽ được tổ chức ở công viên Buffalo Bayou Park từ 7g30 sáng đến 3g chiều, thông thường là $60 tiền tham dự, nhưng phụ hunh HISD có thể được bớt 83 phần trăm! Hãy vào trang này và dùng mã số “sonimalove” để được mua vé với giá $10. Học sinh có thể tham dự miễn phí bằng cách dùng mã số “HISD.” (Lưu ý: Quý vị cần có trả tiền riêng để dùng cả hai mã số này).

HISD từng hợp tác với Sonima Foundation từ 2013. Các lớp tập yoga được tổ chức trong 51 trường gồm giang rộng,  thư giãn, và những bài học về dinh dưỡng. Học trình này được đề ra để giảm thiểu sự căng thẳng, giảm bớt sự ức hiếp và bạo lực, gia tăng sự chuyên cần, và cải tiến thành tích học vấn. Vào niên khoá 2018–2019, khu học chánh dự định đưa chương trình này vào 273 trường.