‘Digital compass’ giúp các học sinh trường Garden Oaks đi vào không gian mạng

Các học sinh trường Tiểu Học Garden Oaks Montessori hiện đang học cách giữ an toàn trên mạng, nhờ bởi “digital compass” và các thực tập khác về cách đi vào không gian mạng.

Học sinh học hỏi về các dụng cụ giáo dục cũng như những nguồn tài nguyên để giúp các em chọn lựa đúng khi trên mạng trong một sinh hoạt cổ vũ sự an toàn trên mạng được tổ chức vào 27 tháng Mười. Các em chơi một trò chơi “digital compass”, trả lời những câu hỏi về sự an toàn trên Internet và sự riêng tư, và chia sẻ các ý nghĩ của các em về sự ức hiếp trên mạng.

“Trẻ em ngày đối diện với nhiều quyết định và hoàn cảnh khó xử trên mạng mà chúng ta, là phụ huynh và nhà giáo dục chưa bao giờ gặp phải khi ở lứa tuổi ấy,” giảng viên kỹ thuật Richard Hebert nói. “Dậy các em được an toàn trong thế giới ngày nay rộng lớn hơn có nghĩa phải trang bị cho các em sự cảnh giác, tự tin, và các dụng cụ để giúp các em đi vào thế giới trực tuyến cách an toàn.”

Tổ chức này là một phần của sinh hoạt AT&T’s Digital You, một khởi xướng để giúp trẻ em, phụ huynh, người bị phế tật, và những người mới biết về điện toán được an toàn, giữ kín sự riêng tư khi họ thăm dò trên mạng.

HISD còn có nhiều dụng cụ sẵn có để giúp học sinh và phụ huynh được an toàn trên mạng và các trang truyền thông xã hội. Hãy vào phần an toàn trên mạng của chúng tôi với rất nhiều lời khuyên!