Kết quả NAEP cho thấy học sinh HISD trổi vượt hơn chúng bạn trên toàn quốc về toán

Bản báo cáo cho thấy học sinh gốc Phi Châu, gốc Tây Ban Nha, và da trắng trổi vượt hơn chúng bạn về toán

Các học sinh lớp bốn và tám trong Khu Học Chánh Houston trổi vượt hơn chúng bạn trên toàn quốc về toán, theo các kết quả mới được công bố từ tổ chức National Assessment of Educational Progress (thẩm định tiến bộ giáo dục quốc gia)

Các kết quả toán cho thấy học sinh HISD trong cả hai lớp đều trổi vượt hơn chúng bạn tương đương trong mọi nhóm nhỏ, có nghĩa các học sinh da trắng, gốc Phi Châu, gốc Tây Ban Nha đang học giỏi hơn chúng bạn trên toàn quốc.

Được gọi là phiếu điểm toàn quốc, NAEP phân tích học hành của các học sinh lớp bốn và tám về đọc sách và toán bằng cách thử nghiệm một nhóm tiêu biểu các học sinh. Trong HISD, khoảng 3,200 học sinh – một nửa từ lớp bốn và một nửa từ lớp tám – từ 116 trường đã lấy bài thi này trong 2015.

Bản NAEP được công bố hai năm một lần. Nó gồm một báo cáo phụ so sanh học sinh từ 21 khu học chánh thành phố lớn với dân số trên 200,000. Sự tham dự trong việc thẩm định này thì tùy ý. HISD là một trong sáu khu học chánh nguyên thủy tham gia chương trình này khi mới thành lập năm 2002.

“Chúng tôi tiếp tục tham gia chương trình này vì chúng tôi nhất định bảo đảm học sinh được giáo dục tốt nhất có thể,” TGĐ Terry Grier của HISD nói. “Các học sinh của chúng tôi có tiến bộ về toán, và tôi rất hãnh diện về điều đó. Chúng tôi vẫn còn việc phải làm về môn đọc sách, và đó là nơi chúng tôi hiện đang nhắm đến.”

Trong những học sinh da trắng, HISD trổi vượt trên số trung bình toàn quốc về đọc sách và toán trong cả hai lớp bốn và tám. Trong học sinh gốc Phi Châu, HISD trổi vượt trên số trung bình toàn quốc trong môn toán lớp bốn và tám và môn đọc sách lớp bốn, và ngang bằng với số trung bình trong môn đọc sách lớp tám. Trong học sinh gốc Tây Ban Nha, HISD trổi vượt trên số trung bình toàn quốc trong môn toán lớp bốn và tám, nhưng dưới mức trung bình về môn đọc sách lớp bốn và tám.

Với hầu hết các phần, điểm đọc sách không thay đổi bất kể sự gia tăng số học sinh không thông thạo Anh ngữ lấy bài thi đọc sách này. Số học sinh di dân trong HISD đã gia tăng gần gấp đôi – từ 4,835 trong 2013 lên 8,637 trong 2015 – vì lần sau cùng bài thi này được ban ra trong 2013. Thêm vào đó, số học sinh không thông thạo Anh ngữ gia tăng từ 60,501 trong 2013 lên 64,524 trong 2015. Số học sinh không thông thạo Anh ngữ lấy bài thi trong HISD cũng tiếp tục gia tăng từ 2002.

Với 80% số học sinh lấy bài thi này được coi là kinh tế yếu kém, HISD còn có số học sinh nghèo cao hơn nhiều khu học chánh khác. Một hậu quả là dữ kiện này có thể sai lầm, theo như một báo cáo được công bố tuần này bởi Urban Institute ở Hoa Thịnh Đốn.

Bản báo cáo đề nghị rằng những kết quả của NAEP phải được điều chỉnh với các học khu có số học sinh nghèo vì không phải mọi học sinh đều khởi sự giống nhau. Khi dữ kiện này được điều chỉnh lại, các thứ hạng thay đổi đáng kể.

Nói chung điểm đọc sách lớp bốn gia tăng. Sự gia tăng này trùng hợp với việc phát động Literacy by 3, một nỗ lực của học khu để chấm dứt sự khủng hoảng văn hóa và giúp mọi học sinh đọc đúng cấp lớp hay cao hơn vào cuối lớp ba.

Điểm đọc sách lớp tám, với hầu hết các phần, vẫn không thay đổi. Các viên chức học khu tiên đoán rằng nó sẽ gia tăng khi chương trình Literacy by 3 tiếp tục và những học sinh hiện đang trong chương trình này sẽ tiến bộ.

  HISD Trung Bình Thành Phố Lớn Trung Bình Toàn Quốc
  Tất
Cả
gốc
Phi Châu
gốc Tây
Ban Nha
da
trắng
Tất 
Cả
gốc 
Phi Châu
gốc Tây 
Ban Nha
da 
trắng
Tất 
Cả
gốc 
Phi Châu
gốc Tây 
Ban Nha
da 
trắng
Toán Lớp 4 239 231 235 266 234 222 230 251 240 224 230 248
Toán Lớp 8 276 265 273 313 274 258 268 296 281 260 269 291
Đọc Sách Lớp 4
210 207 204 246 214 204 206 235 221 206 208 232
Đọc Sách Lớp 8 252 246 247 280 257 246 251 277 264 247 253 273