Các học sinh học cách nghĩ đến “Ngoài Bằng Cử Nhân”

Một nhóm học sinh lớp 12 trường Madison biết rằng sự quyết tâm bảo đảm học sinh tốt nghiệp sẽ sẵn sàng cho toàn cầu của HISD thì được mở rộng ngay cả khi các em nhận được bằng trung học. Bởi tham dự “Beyond the Bachelor’s Degree” (ngoài bằng cử nhân), 35 học sinh có cơ hội để nói đến những gì xảy ra sau trở ngại thứ nhất.

<!–<!–
20151120_Mentors – Images by Houston Independent School District

Mười một chuyên gia thương mãi và các phần tử của tổ chức “National Society of Hispanic MBAs” (NSHMBA) và “National Black MBA Association” (NBMBAA) là những người dìu dắt về đại học và dự định ngành nghề, đã đem cho học sinh những lời khuyên về cách dùng thời gian, chọn bằng cấp thích hợp, và hiểu cách dùng khả năng độc đáo của mình như đòn bẩy vào các lãnh vực mà các em chưa bao giờ nghĩ đến.

“Điều đó chắc chắn thúc đẩy chúng em vượt lên trên việc lấy bằng cử nhân,” học sinh lớp 12 là Heili Torres nói. “Em biết là em thích tâm lý và thương mãi, nhưng em không biết làm thế nào để kết hợp hai cái này, em được các chuyên gia đề nghị, và họ nói với em về ngành tiếp thị. Tất cả thực sự ăn khớp với nhau!”

Nhóm học sinh ngồi xuống với người dìu dắt được chỉ định và tổ chức “cuộc đối thoại nghiêm trọng” – thảo luận về những lãnh vực nhiều tranh đua, ý kiến khác nhau, và nhiều xúc động. Các người dìu dắt, họ đến từ một chuỗi các kỹ nghệ tỉ như y tế, giáo dục, và dầu khí, đã giúp hướng dẫn thảo luận qua các phương pháp giải quyết vấn đề và quyết định. Một số học sinh được khích động qua cảm nghiệm này đến độ các em đã đến với người dìu dắt và ban tổ chức dù cuộc thảo luận đã chấm dứt.

“Cảm ơn quý vị đã cho em những lời khuyên về đại học”, Corriena Hall viết trong email gửi cho Phó Chủ Tịch NSHMBA là Jose V. Garza. “Những lời hứng khởi của quý vị sẽ giúp em có được những điều tốt đẹp hơn trong đời.”