Ban nhạc mới của trường Scarborough làm cử tọa ngạc nhiên trong buổi hòa nhạc dịp lễ

Ban nhạc mới của trường “Scarborough High School đã tổ chức một buổi hòa nhạc nhân dịp lễ vào ngày 9 tháng Mười Hai trong thính đường của trường và đã được học sinh, nhân viên, thân hữu và gia đình tán thưởng.

Sinh hoạt này đánh dấu cao điểm của một vài tháng tập dượt kể từ khi ban này được thành lập như một môn học tùy ý vào mùa thu dưới sự hướng dẫn của William Allen. Ông khởi sự năm nay chỉ với năm học sinh, nhưng con số ấy đã gia tăng khoảng 40.

“Tôi rất thích các kết quả này,” ông Allen nói, ông đến Scarborough từ trường Capitol High School ở Baton Rouge. Bây giờ là năm thứ tư dậy học, ông nói sức mạnh của âm này không thể coi thường. Ông nói, “Nó thay đổi đời sống các em.”

Mục tiêu kế tiếp của ông Allen là quảng cáo về chương trình này tại trường Scarborough để ông có thể thu hút thêm học sinh, nhất là các em sẽ vào lớp chín đã có kinh nghiệm ban nhạc khi ở trung học I cấp.

Ông nói, “Ngay cả người ta cũng không biết rằng trường Scarborough có chương trình nhạc. Tôi sẽ cổ vũ cho Scarborough vì tôi muốn học sinh thấy môn này như một sự lựa chọn tốt.”

Chương trình nhạc này chỉ là một thay đổi tích cực sau cùng tại trường Scarborough, trường cung cấp một học viện Futures Academy trong hệ thống và quản trị điện toán, và một trong những chương trình JROTC mạnh nhất trong khu học chánh này.

Trường còn nhận được $12.5 triệu theo chương trình bông phiếu để tân trang hầu hiện đại hóa trường này.