Học sinh trường Bastian ngạc nhiên thấy cầu thủ “Houston Texans” trong cuộc phát quà hàng năm

Một nhóm 25 học sinh tại trường “Bastian Elementary School”   đã ngạc nhiên khi thấy cầu thủ Jonathan Joseph của đội Houston Texans đem đồ chơi đến vào trưa thứ Ba – kịp thời cho những ngày lễ.

“Tôi rất vui khi thi hành công việc này trong dịp lễ,” Joseph nói. “Thay mặt cho Academy và chính tôi, chúng tôi đến để tạo ngạc nhiên cho các học sinh trong dịp đặc biệt này.”

Joseph, được tháp tùng bởi các phần tử của nhóm từ Academy Sports + Outdoors, tặng cho học sinh các xe đẹp thay mặt cho tổ chức The Andre Johnson Foundation để phát quà hàng năm. Những học sinh được chọn dựa trên thành tích đi học đều và điểm cao.

“Trường Tiểu Học Bastian rất phấn khởi để được một lần nữa hợp tác với đội Houston Texans và tổ chức Andre Johnson khi thi hành điều đặc biệt cho nhưng học sinh nào chứng tỏ sự giỏi giang trong suốt năm,” Hiệu Trưởng Tonya Roberson của trường Bastian nói.