Khu học chánh hoạt động bình thường, các lớp vẫn tiếp diễn sau khi có email hăm dọa

Vào sáng thứ Năm, Khu Học Chánh Houston vẫn hoạt động bình thường sau khi nhận được một sự đe dọa bạo lực vào tối hôm trước, tương tự như sự hăm dọa nhận được bởi các khu học chánh trên toàn quốc kể cả Los Angeles, New York và Miami.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm trưởng Cảnh Sát HISD là Robert Mock nhắc lại rằng sự đe dọa này không đáng tin vì nó được gửi đi cho nhiều địa điểm chứ không riêng cho HISD. Ông Mock nói, “Đó là một báo động đỏ.”

Email này được gửi đi khoảng 8g tối thứ Tư cho Tổng Giám Đốc HISD là Terry Grier cũng như các người khác trong khu học chánh. Cảnh sát HISD bắt đầu điều tra và liên lạc với các cơ quan thi hành luật pháp và các khu học chánh. Cuộc điều tra tìm hiểu nguồn gốc email này đang tiếp tục.

Như một biện pháp đề phòng, các nhân viên công lực đang tuần tiểu trong khắp học khu hôm thứ Năm để bảo đảm học sinh được an toàn. Chưa có vấn đề gì được báo cáo, và ông Mock nói các lớp vẫn hoạt động bình thường.

HISD sẽ tiếp tục thông tin cho phụ huynh học sinh và nhân viên nếu có thông tin mới. Có thể nhận tin qua điện thoại bằng cách gửi chữ “Yes” về số 68453.

Dưới đây là bản tin điện thoại được gửi cho phụ huynh và nhân viên vào sáng nay:

Đây là điện thoại của Khu Học Chánh Houston gửi đi với một thông tin quan trọng cho phụ huynh và học sinh. Như quý vị đã biết, tối hôm qua HISD là một trong các khu học chánh trên toàn quốc nhận được một sự đe dọa bạo lực mà cảnh sát không cho là có thể tin được. Vui lòng biết rằng trường vẫn hoạt động hôm nay, và chưa có vấn đề gì được báo cáo. Việc dậy và học vẫn tiếp tục như thường. Tuy sự đe dọa này thì không đáng tin, chúng tôi đang thi hành mọi sự đề phòng có thể để bảo đảm sự an toàn. Các nhân viên công lực đã thi hành những việc lục soát bất ngờ cơ sở học khu vào tối hôm qua. Các nhân viên công lực trong vùng được cho biết và các nhân viên khác từ sở cảnh sát HISD và cơ quan thi hành luật pháp trong toàn thể vùng Houston đang tuần tiểu khu học chánh của chúng ta hôm nay. Vui lòng biết rằng chúng tôi rất coi trọng những hoàn cảnh như thế này và điều tra mọi sự đe dọa, vì sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi quý trọng sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý vị và sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin khác khi có được. Một lần nữa, đây là điện thoại từ Khu Học Chánh Houston với một tin quan trọng cho phụ huynh và học sinh.