Các trường được tiến vào hiệp ‘Elite 8’ của cuộc thi “Read to the Final Four”

Tám trường tiểu học HISD được tiến vào hiệp thứ tư –Elite 8 – của cuộc thi “NCAA Read to the Final Four Literacy Program”, khi chúng ta từ từ đến gần “The Final Four”.

Các học sinh lớp ba đã đọc thêm 1,112,338 phút cho một tổng số trên 3 triệu phút đọc sách kể từ khi phát động cuộc thi văn hóa này. Trên 1,700 học sinh tại 16 trường đã đọc sách trên mạng trong hiệp này.

Sau đây là thứ hạng của các trường tiểu học được tiến vào hiệp này:

Số 8: Janowski

Số 7: Kennedy

Số 6: Marshall

Số 5: Browning

Số 4 : Tijerina

Số 3 : Anderson

Số 2: Carrillo Elementary

Số 1: Dogan

Chúc mừng các trường tiểu học trong cuộc thi này. Các học sinh lớp ba tham dự trong hiệp bốn đã nhận được một cuốn sách để giữ ở nhà, nhờ sự độ lượng của “2016 NCAA™ Men’s Final Four™”. Cuộc thi này được thành lập bởi HISD với sự hợp tác của ban tổ chức “Houston NCAA Final Four Local Organizing Committee”, Thư Viện Houston, và Đại Học Houston.

Những học sinh nào không được vào hiệp bốn thì phải tiếp tục đọc, vì có những giải thưởng khác cho các em đứng đầu đọc nhiều vào tháng Tư 2016.