Học sinh HISD phục vụ trong ban cố vấn trẻ “Souper Bowl of Caring”

Trên một chục học sinh HISD đang phục vụ là thành viên của “Local Youth Advisory Board” (LYAB – ban cố vấn trẻ địa phương) cho “Souper Bowl of Caring” năm nay. “Souper Bowl of Caring” là một phong trào do giới trẻ đứng đầu sử dụng năng lực của Super Bowl để quyên góp thực phẩm và những tặng phẩm cho các tổ chức từ thiện trong vùng hoạt động chống đói.

Tất cả tiền và thực phẩm kiếm được từ 18 tháng Giêng và 7 tháng Hai, 2016, đều được tặng lại cho cộng đồng địa phương. Viễn ảnh là biến đổi cuối tuần tranh tài dã cầu lớn nhất nước trở thành cuối tuần ban tặng và phục vụ.

Làm việc đằng sau phong trào này là những người trẻ, họ hăng say chống với nạn đói. Ban cố vấn hiện diện trong nhiều thành phố trên toàn quốc để khích lệ học sinh trung học tiếp tay cho sứ mệnh “Souper Bowl of Caring”.

Sau buổi họp đầu tiên vào tháng Mười Một, ban cố vấn ở Houston đã nặn óc để nghĩ ra cách đưa chúng bạn vào tham dự trong cuộc quyên góp lớn trong toàn vùng Houston. Sau khi đề ra kế hoạch cho chiến dịch năm nay, họ đã cùng đến phục vụ một buổi chiều tại Ngân Hàng Thực Phẩm Houston.

Hãy tham dự trong cuộc quyên góp Souper Bowl of Caring hay vào trang mạng www.souperbowl.org/Houston để tự thành lập một nhóm riêng.