Bảy trường trong bông phiếu dự định họp cộng đồng trong tam cá nguyệt thứ nhất

Các cuộc họp cộng đồng đã được dự trù trong tam cá nguyệt thứ nhất cho bảy trường sau trong chương trình bông phiếu, để cho biết về các kế hoạch đồ án xây lại hay tân trang trường trong chương trình bông phiếu của HISD trị giá $1.89 tỉ. Tham dự viên sẽ được nghe từ các kiến trúc sư đồ án và các phần tử khác và sẽ có cơ hội đặt câu hỏi.

Thời gian họp và địa điểm

TRƯỜNG NGÀY GIỜ ĐỊA CHỈ
Garden Oaks Montessori Tues., Feb. 2, 7:00 p.m. 901 Sue Barnett
Askew Elementary Thurs., Feb. 4, 6:30 p.m. 11200 Wood Lodge
Waltrip High School Tues., Feb. 9, 6:30 p.m. 1900 West 34th St.
Westbury High School Thurs., Feb. 18, 6:30 p.m. 11911 Chimney Rock
Young Women’s College Preparatory Academy Tues., Feb 23, 6:30 p.m. 1906 Cleburne Street
Wilson Montessori Thurs., Feb. 25, 6:30 p.m. 2100 Yupon
Sam Houston MSTC Tues, Mar. 1, 6:30 p.m. 9400 Irvington

 

Trường Garden Oaks nhận được thêm $26.6 triệu để tân trang và xây thêm ngoài cơ sở hiện có để chức từ 750 đến 900 học sinh. Trường này đang trong giai đoạn thiết kế, mà nó sẽ tiếp tục trong 2016. Việc xây cất hy vọng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và sẽ mất khoảng 18 tháng để hoàn tất.

Tiểu Học Askew nhận được $26.6 triệu để xây trường mới chức 850 học sinh. Các đồ án cho trường hai tầng này có nhiều ánh sáng trời, chỗ học uyển chuyển, và các khu vực tiện cho việc học ngoài trời. Nhiều cây sẽ được giữ lại, và sân chơi có một đường đi bộ/chạy bộ mà cộng đồng có thể sử dụng. Việc xây cất hy vọng sẽ khởi sự vào tam cá nguyệt thứ ba của 2016, và mất khoảng 18 tháng để hoàn tất.

Trung Học Waltrip nhận được $30.1 triệu để thay thế một phần và tổng tân trang để chức 1,800 đến 2,000 học sinh. Một số công việc đã hoàn tất hay gần hoàn tất, gồm các cửa sổ mới và những tân trang lớp, phòng thí nghiệm và phòng vệ sinh. Trường này còn được xây thêm cho các lớp nghệ thuật cũng như cổng vào được sửa chữa.

Trung Học Westbury sẽ thay thế một phần và tổng tân trang cơ sở hiện tại, sẽ chứa được 2,300 đến 2,500 học sinh. Cơ sở trị giá $40 triệu này có đặc điểm là các trung tâm học hỏi uyển chuyển, cơ sở thể lực mới, và một khu chung để dùng cho hai mục đích là nhà ăn mới và chỗ tụ họp. Đồ án này đang trong giai đoạn thiết kế và việc xây cất cũng như ngày hoàn tất đang được cứu xét.

Trường Young Women’s College Preparatory Academy dự định sẽ nhận được $27.1 triệu để tân trang mà nó sẽ giữ lại quá khứ lịch sử trong khi thiết lập những chỗ học hiện đại để giúp chuẩn bị học sinh lên đại học và chọn ngành. Phần lớn việc tân trang bên trong sẽ nhắm đến việc hiện đại hóa các lớp thành những trung tâm học hỏi lớn hơn có ánh sáng trời nhiều hơn, du nhập kỹ thuật và đồ đạc uyển chuyển. Một nhánh thêm vào sẽ được xây cạnh thính đường hiện thời, và sẽ có một vòm lộ thiên và các chỗ uyển chuyển để tạo bầu khí giống như đại học, hợp tác cho học sinh. Việc xây cất dự định khởi sự vào cuối năm 2016, nhắm sẽ khánh thành cho niên khoá 2018-2019.

Trường Wilson Montessori School K-8 được nhận $18.9 triệu để xây thêm và tổng tân trang cơ sở hiện có để chứa 750 đến 900 học sinh. Nhà ba tầng xây thêm sẽ có đặc điểm là các trung tâm học hành uyển chuyển, các phòng đa dụng, và một khu nhà ăn mới dính liền với cơ sở hiện tại. Việc xây cất được dự định bắt đầu vào tam cá nguyệt thứ tư của 2016 và sẽ mất từ 16 đến 24 tháng để hoàn tất.

Trung tâm Sam Houston Math, Science, and Technology Center nhận được $101.4 triệu để xây trường mới cho 2,550 đến 2,750 học sinh mà nó sẽ phối hợp lớp khoa học mới và phòng thí nghiệm. Trường mới này được thiết kế có cảm tưởng như ở đại học với sân rộng mà nó còn được dùng như chỗ học uyển chuyển. Việc xây cất tiến hành vào tam cá nguyệt thứ tư của 2016, nhắm sẽ hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ ba 2019.