Trường Tiểu Học Askew tóm lược về kế hoạch cơ sở mới

Trong tuần này, khoảng 40 phụ huynh, người trong xóm, và nhân viên trường Tiểu Học Askew đã tham dự cuộc họp chung về bông phiếu tại trường này, ở đây họ được nghe tóm tắt về tình trạng đồ án này và các thiết kế cho trường mới.

Là một phần của chương trình bông phiếu của HISD trị giá $1.89 tỉ, trường Askew sẽ nhận được một cơ sở mới trị giá $26.6 triệu để chứa 850 học sinh từ vườn trẻ đến lớp năm.

Các tham dự viên đã nghe quản lý, kiến trúc sư đồ án và ủy viên giáo dục, cũng như một vài phần tử tình nguyện của Nhóm Cố Vấn Đồ Án, mà nhóm này gồm các phần tử cộng đồng, các giáo chức từ mọi lớp, và nhân viên HISD.

“Đó là một tiến trình minh bạch, vì HISD không chỉ đến và nói, ‘Đây là ngân sách của quý vị, đây là trường của quý vị, hãy chọn một mầu,” Rick Sporandio nói, ông là phần tử PAT và cựu phụ huynh trường Askew. “Là một nhóm, chúng tôi có những quyết định dựa trên sự an toàn, an ninh, giáo dục, vật liệu, sự hợp lý, chỗ đậu xe, chỗ chơi, thời gian đồ án, và nhiều điều khác. Đó là một sự quyết tâm lớn cho mọi người chúng tôi trong PAT, nhưng nó xứng đáng.”

Thiết kế này có đặc điểm là một cơ sở hai tần được dựng lên ở phía bắc của bất động sản này, với mặt tiền vẫn đối diện với đường Wood Lodge. Các đồ án cơ sở cung cấp nhiều ánh sáng tự nhiên, các chỗ học uyển chuyển, và các khu vực thuận tiện cho cơ hội học hỏi ngoài trời.

“Sau cuộc họp đầu tiên, dựa trên ý kiến phản hồi, có một thay đổi được quyết định – và đó là điều tốt, vì sự phản hồi thì quan trọng,” Ủy Viên Greg Meyers của HISD nói, ông đại diện cho trường Askew. “Chúng tôi muốn đồ án này tuyệt đối tốt nhất nếu có thể, vì đó là điều con em chúng ta đáng được.”

Sau khi lưu ý đến ý kiến phản hồi nhận được từ cuộc họp chung trong hè qua, nhóm PAT đã thay đổi cách xếp đặt để giải quyết những lưu tâm của khu xóm. Chỗ học chung (thư viện) bây giờ sẽ ở phía tây của cơ sở, và nhà ăn ở phía đông, nó sẽ giảm bớt sự ồn ào cho các nhà gần đó.

“Các kế hoạch này thật tốt,” phụ huynh trường Askew là Shirazi Jaleel-Khan nói. “Tôi thích sự xếp đặt và cho thêm sự an toàn, và phòng đa dụng với lối vào từ hành lang chính.”

Tương lai nhân viên chuyên nghiệp đồ án và nhóm PAT sẽ tiếp tục làm việc trên những vấn đề còn lại, từ những hợp lý và bãi đậu xe trong khi xây cất cho đến vật liệu và mầu sắc. Thông tin này sẽ được chia sẻ với những người lưu tâm trong cuộc họp thứ ba được dự trù vào tháng Năm năm nay.

Việc xây cất được dự trù khởi sự vào tam cá nguyệt thứ ba của 2016, và sẽ mất khoảng 18 tháng để hoàn tất.