Những lựa chọn và thông tin: hai phúc lợi quan trọng của ngày hội đại học

Trong HISD, mục tiêu của chúng ta là chuẩn bị cho mỗi một học sinh lên đại học và chọn ngành. Các trường của chúng ta đang ở điểm khởi sự Global Graduates, những người sẵn sàng đóng góp cho lực lao động và kinh tế ngay khi ra khỏi trung học II cấp.

Để đem cho những người trẻ một khởi sự sớm trong các kế hoạch lên đại học, Sở Chuẩn Bị Đại Học của chúng ta đang cổ vũ bốn ngày hội đại học trong tháng này. Hội đại học là một địa điểm lớn để học sinh biết thêm về các trường và những bằng cấp có ích lợi cho các em. Các đại diện thường có mặt từ hàng chục các trường, với các chi tiết về mọi thứ từ học bổng và điều kiện nhập học cho đến các tổ chức huynh đệ và đời sống đại học. Nhưng hai trong những ích lợi lớn nhất từ các sinh hoạt này cung cấp cho các gia đình là những lựa chọn và thông tin.

Nếu không có thông tin về tài chánh và trợ giúp sẵn có, một số học sinh có thể nghĩ rằng đại học chỉ là một ước mơ. Nhưng khi biết về sự giúp đỡ này, điều đó có thể mở mắt cho các học sinh thấy các tiềm năng mà có thể các em không nghĩ đến – và biết rằng các em có những lựa chọn – bởi vì đại học chắc chắn trong tầm tay.

Năm trước, các lớp 12 của HISD đã nhận được số tiền học bổng kỷ lục là $265 triệu. Tôi tin rằng Lớp 2016 có thể được như thế, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa.