HISD chọn quản trị viên các trường Bush ES, Lanier MS là hiệu trưởng của năm 2016

Vào hôm thứ Năm, Khu Học Chánh Houston đã chọn các người lãnh đạo học đường hàng đầu của mình trong các chuyến thăm các trường thắng giải – Tiểu Học Bush và Trung Học Lanier.

Hiệu Trưởng Theresa Rose của trường Tiểu Học Bush được chọn là Hiệu Trưởng Tiểu Học của Năm 2016. Hiệu Trưởng Felicia Adams của trường Lanier được chọn làm Hiệu Trưởng Trung Học của Năm của HISD.

Hai bà Rose và Adams thuộc nhóm 15 hiệu trưởng tiểu học và 21 hiệu trưởng trung học thi đua để được chọn là Hiệu Trưởng HISD của Năm. Họ biết về việc thắng thưởng này trong các chuyến thăm bất ngờ hôm thứ Năm đến trường bởi Phó TGĐ và Trưởng Phòng Tài Chánh của HISD là ông Ken Huewitt.

“Tôi rất hãnh diện về các hiệu trưởng của chúng ta và sung sướng có cơ hội để vinh danh họ vì sự tận tụy và chăm chỉ,” ông Huewitt nói. “Các hiệu trưởng giỏi tuyệt đối quan trọng để bảo đảm sự thành công của học sinh cũng như giáo chức.”

Các ứng viên hiệu trưởng của năm của HISD được đề cử bởi các đồng nghiệp, giáo chức, và học sinh, và được phỏng vấn bởi một ban chọn lọc. Các quản trị viên HISD dùng thủ tục dựa trên dữ kiện để nhận biết các ứng viên và những ai được vào chung kết. Các viên chức học khu lưu ý đến thứ hạng về giải trình trách nhiệm, những đặc điểm của trường, và thành tích và sự gia tăng của học sinh,  cũng như khả năng lãnh đạo nói chung và sự quyết tâm với các khởi xướng chính yếu của khu học chánh.

Bà Rose, người lãnh đạo trường Tiểu Học Bush từ 2004, là một nhà giáo dục kỳ cựu với trên 25 năm kinh nghiệm. Bà bắt đầu sự nghiệp giáo dục với HISD là một giáo chức lớp năm.

Bà Rose nói, “Tôi hãnh diện là phần tử của HISD. Tôi yêu công việc, học sinh, ban giảng huấn và nhân viên, và cộng đồng của tôi. Tôi vẫn đam mê về những gì tôi làm, và đó là động lực giúp tôi muốn những gì tốt nhất, làm giỏi nhất, và thấy điều tốt nhất trong từng học sinh nam nữ hàng ngày.”

Ủy Viên Giáo Dục HISD là Greg Meyers đã ca ngợi bà Rose vì sự lãnh đạo và tận tụy với trường Tiểu Học Bush.

Ông Meyers nói, “Mỗi ngày và hàng ngày, tôi thấy năng lực mà bà minh họa, và điều đó lây sang ban giảng huấn, các em học sinh và chính tôi. Tôi rất hãnh diện là một người đại diện cho trường Tiểu Học Bush, nhưng quan trọng hơn, tôi rất hãnh diện là chúng ta có những người như bà Theresa Rose ở đây trong khu học chánh của chúng ta đã đứng lên và thi hành bất cứ gì có thể cho các học sinh.”

Bà Adams, đang năm thứ hai làm hiệu trưởng của trường Lanier, có 20 năm kinh nghiệm về giáo dục. Bà bắt đầu sự nghiệp với HISD là giáo chức tiểu học. Bà Adams tiếp tục trở thành một giám thị về giảng dậy và quản lý đọc sách trước khi được chọn là hiệu trưởng trường Tiểu Học Lockhart, ở đây bà làm việc sáu năm trước khi đảm nhận cùng vai trò ở trường Lanier.

“Tôi rất hãnh diện không chỉ công việc của tôi nhưng còn những gì các giáo chức và học sinh thi hành trong lớp, bởi vì họ đã tạo ra điều đó,” bà Adams nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bước, và bảo đảm là chúng tôi là số một.”

Ủy Viên Giáo Dục Jolanda Jones nói thật quan trọng để khu học chánh khen ngợi các nhà giáo dục như bà Adams là người đặt ra tiêu chuẩn cao. Bà Jones nói, “Khi bà ấy đến đây, mức kỳ vọng đã cao, và các tiêu chuẩn đã cao. Bà không chỉ có thể duy trì các tiêu chuẩn đó, nhưng còn vượt hơn nữa.”

Cả hai bà sẽ được tiến vào cuộc thi đua hiệu trưởng của năm của tiểu bang. Để xem hình ảnh và phim video về công bố bất ngờ này, hãy vào trang http://bit.ly/1Kt2pxU.