Cộng đồng trường Condit tụ họp để ăn mừng lần cuối trước khi bị phá hủy

Chỉ một vài tuần trước khi phá hủy, trường Tiểu Học Condit đầy chật người vào hôm Chúa Nhật khi cộng đồng quy tụ để hổi tưởng với bạn cũ, viết lời chúc trên tường, và nhìn lần cuối vào cơ sở yêu dấu của họ.

Là một cái neo từ lâu của cộng đồng vùng Bellaire, trường Tiểu Học Condit đang được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012. Cơ sở trường hiện thời – lâu hơn một thế kỷ – sẽ bị phá hủy sau khi xây xong trường thay thế vào hè này.

Trường mới, vẫn tọa lạc tại số 7000 South 3rd St., được dự định mở cửa cho niên khoá 2016-2017.

Rất đông các học sinh hiện thời và cựu học sinh cũng như nhân viên đã tụ tập trong trường để ăn mừng trường, và chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ của cơ sở cũ. Sau đây là một vài chia sẻ:

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Chúng tôi thường chơi lò cò ở ngoài kia. Nhưng kỷ niệm tôi thích nhất là đoàn xe ngựa. Mỗi năm khi đến mùa rodeo, những người du hành cưỡi ngựa đi ngang trường. Chúng tôi được ra ngoài sân — Cựu học sinh và Lớp 1976 trường Condit Lesa Gorena

Tôi nhớ đã đi bộ ngang qua trạm cứu hỏa và mua nước coke từ máy bán –

I remember walking over to the fire station and getting cokes out of the coke machine. — Cựu học sinh và Lớp 1976 trường Condit Dee Dee Underwood

Sống ở bên kia đường, tôi thường được gọi đến sau giờ học. Con chó Laddie và tôi thường đến vào ban tối và đi trong các hành lang này — Thư Ký Trường Liz Mitchell, bà về hưu năm 1999 sau khi làm việc 30 năm dưới bốn hiệu trưởng

Khi chúng tôi chơi ngoài sân và các nam học sinh đuổi bắt tôi — Cựu học sinh Mẫu Giáo trường Condit Tatiana Cosculluela

Tôi nghĩ điều tốt nhất là cộng đồng này. Các giáo chức và phụ huynh, tất cả là một đại gia đình. Chúng tôi thi hành mọi thứ cùng với nhau — Cựu Phụ Huynh trường Condit Michelle Cosculluela

Ngày Đi Xa luôn luôn vui thích – nhưng tôi không nghĩ là thắng được cái gì. Tôi nghĩ có lẽ đó là điều làm coh trường Condit là Condit. Trường cho tình bạn. Trường dạy chúng tôi chơi trong nhóm trước khi tham dự nhóm… Đó là một loại cay đắng, giống như lần từ biệt sau cùng. Tôi bước đi trong các hành lang, và tôi cảm thấy cao hơn — Cựu học sinh trường Condit Lớp 2009 Helena Rodriguez, bà là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire

Ở lớp năm tôi nhớ đi quyên góp thực phẩm!— Một điều không thay đổi – bên trong và mùi. Trường này ngửi giống như trường Condit. — Cựu học sinh trường Condit Lớp 2009 Georgi Simpson, ông là một học sinh tốt nghiệp trường Trung Học Bellaire

Mỗi thứ Sáu chúng tôi làm nước đá nhận sau khi tan học. Thứ Sáu đầu tiên khi ở đây, tôi bước ra ngoài và thấy nước đá nhận. Đó là khi tôi nhận biết về trường này và cộng đồng này — Hiệu Trưởng trường Condit Dan Greenberg