Mùa hè này sẽ đánh dấu bước ngoặt cho chương trình bông phiếu

Mỗi mùa hè đều sôi nổi cho sở xây cất của HISD, nhưng hè 2016 đang trở thành một điểm kỷ lục khi chương trình Bông Phiếu trị giá $1.89 tỉ của học khu đạt đến một bước thay đổi quan trọng.

Với việc xây cất tiến hành tại hơn hai chục trường và sáu trường mới dự định sẽ khánh thành vào đầu niên khoá mới, chưa bao giờ các chương trình xây cất của học khu bận rộn hơn lúc này.

“Mùa hè này thực sự là then chốt. Chúng tôi có đợt đầu các trường khánh thành, các trường khác khởi sự xây cất, các giao kèo đang được tiến hành,” Derrick Sanders nói, ông là viên chức xây cất của HISD. “Khối lượng xây cất thì thật to lớn. Khi nhìn lại, đây là mùa hè chúng ta sẽ ghi nhớ.”

Qua chương trình Bông Phiếu của HISD, được cử tri Houston tán thành vào 2012, 40 trường sẽ được xây lại hay tân trang, gồm 29 trường trung học II cấp. Chương trình bông phiếu gòm bao gồm công việc có lợi cho học sinh trên toàn học khu, gồm $100 triệu nâng cấp kỹ thuật, $44.7 triệu để thay thế các sân vận động và cải tiến các cơ sở thể lực, $35 triệu để tân trang các phòng vệ sinh các trường trung học I cấp, và $17.3 triệu để cải tiến sự an ninh và an toàn.

Ông Sanders nói ông mong đợi mọi giao kèo xây cất được tiến hành cho tất cả các đồ án còn lại, ngoại trừ một, vào cuối năm, đưa con số đồ án hiện xây cất lên đến hơn 30.

Quản lý quá nhiều đồ án xây cất thì không dễ, và trời mưa gần đây chỉ khó khăn thêm, nhất là khi các toán thợ phải làm việc để kết thúc những trường được dự định mở cửa vào tháng Tám. Tuy một số đồ án sẽ kết thúc khi gần đến hạn, các trường sẽ sẵn sàng cho học sinh vào ngày đầu niên khoá.

“Có lẽ chúng tôi có những thợ phải đi ra cửa sau khi học sinh vào cửa trước,” Sanders nói. “Nhưng mưa hay không mưa, chúng tôi phải làm cho kịp hạn chót.”

Các trường dự định mở cửa đúng lúc cho đầu niên khoá 2016-2017 gồm các trường tiểu học Condit và Mark White, các trường trung học II cấp North Houston Early College South Early College, Mandarin Immersion Magnet School, và trung tâm North Forest Early Childhood Center (ngoài bông phiếu).

Các học sinh cũng sẽ bắt đầu lục cá nguyệt mùa thu khi theo học các lớp mới (Giai Đoạn 1) tại trường Trung Học Worthing. Tại trường Waltrip High School, cổng chính mới, phòng tập nhạc, các lớp lầu một và hai, các văn phòng và CTE sẽ mở cửa vào tháng Tám. Các khu vực tân trang còn lại (lớp học lầu ba, phòng thể dục thứ hai, và phòng cất đồ của nữ học sinh) được dự trù chấm dứt vào tam cá nguyệt thứ nhất năm 2017.

Việc xây cất vận động trường Delmar và trường Trung Học Sterling được mong đợi sẽ hoàn tất vào mùa thu này.