Chương trình bông phiếu với những nâng cấp kỹ thuật

<!–<!–
Bond technology – Images by Houston Independent School District
Có lẽ quý vị đã nghe biết về chương trình bông phiếu của HISD trị giá $1.89 tỉ để xây mới hay tân trang 40 trường trên toàn học khu. Nhưng quý vị có biết rằng $100 triệu của ngân quỹ đó được dành riêng để nâng cấp kỹ thuật trong mọi trường HISD không?

Một khi hoàn tất, khuôn khổ điện toán được cải tiến này sẽ cung cấp việc truy nhập internet trong mọi trường, cho phép việc cung cấp dồi dào các nguồn giảng dậy trực tuyến đến các lớp và các dụng cụ di động.

“Mỗi trường có sẵn các máy ‘tablets’ và điện toán để sử dụng trong lớp, có nghĩa gần 30 máy sử dụng trong một khoảng gần,” Lenny Schad nói, ông là Trưởng Phòng Tin Học của HISD. “Mở rộng khả năng Wi-Fi của học khu tại mọi trường sẽ cho phép chúng tôi cung cấp đầy đủ sự truy nhập của một số lớn dụng cụ và còn hỗ trợ sáng kiến học hành với máy di động trong một cách ít tốn kém.”

Hạ tầng cơ sở Wi-Fi mà trước đây được thiết lập trong mọi trường HISD được dự định dùng trong các chức năng quản trị và có khả năng giới hạn không thể dùng rộng rãi trong việc dậy học. Dụng cụ mới này sẽ đem cho mọi học sinh trong các lớp việc truy nhập vào internet cùng lúc với tốc độ cao.

Các đồ án kỹ thuật trong phạm vi của chương trình bông phiếu gồm:

  • Hệ thống vô tuyến tại mỗi trường HISD sẽ được nới rộng để cung cấp việc truy nhập internet trong toàn trường. Hầu hết các lớp sẽ có các điểm truy nhập vô tuyến.
  • Các dụng cụ cung cấp sự giảng dậy, tỉ như các máy chiếu và máy truyền hình và “whiteboard”, sẽ được đặt trong các lớp trên toàn học khu. Điều này sẽ cung cấp cho các giáo chức một căn bản chung để chia sẻ và hợp tác với nhau qua một môi trường tiêu chuẩn, tương tác học hành.
  • Hệ thống điện thoại trong toàn thể HISD sẽ được cập nhật để bảo đảm mọi lớp được trang bị hệ thống điện thoại có chức năng đầy đủ. Sự nâng cấp này thì cần để cải tiến sự an toàn trong lớp.
  • Các dụng cụ lỗi thời trong HISD sẽ được nâng cấp hay thay thế để bảo đảm rằng mọi dữ kiện được lưu chuyển hữu hiệu trong trường và giữa các trường, cũng như đối với internet.

Hè năm qua HISD bắt đầu di chuyển mọi điện thoại sang Voice over Internet Protocol (VOIP), là hệ thống điện thoại theo kỹ thuật số mà nó sử dụng cùng hệ thống của máy điện toán. Các nâng cấp kỹ thuật khác đang tiến hành.