Người tình nguyện giúp học sinh chống với sự ‘Tuột Dốc Mùa Hè’

<!–<!–
20160719_Literacy – Images by Houston Independent School District
Âm nhạc và đọc sách hòa nhập với nhau vào hôm thứ Ba tại trường Tiểu Học Benbrook trong vùng tây bắc Houston khi các người tình nguyện từ Target, dàn nhạc Houston SymphonyPricewaterhouseCoopers đã giúp học sinh tham dự trại đọc sách mùa hè 2016 Barbara Bush Houston Literacy Foundation Summer Reading Challenge Camps.

Trại này, với sự hỗ trợ của Houston Area Urban League, nhằm phòng ngừa sự ‘Tuột Dốc Mùa Hè,’ khi học sinh mất một số tiến bộ học vấn trong niên khoá trước. Các sinh hoạt gồm các bài học nhạc và các bài tập mà nó bao gồm toán, khoa học, đọc sách và suy nghĩ.

Các trại này cũng được tổ chức tại các trường Kashmere Gardens và Atherton, và tuần tới, các học sinh tại trường Highland Heights sẽ tham dự.