Dimitrie Rainey được chọn là tân hiệu trưởng Tiểu Học Alcott

Dimitrie Rainey được chọn là tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học Alcott. Bà khởi đầu sự nghiệp là một giáo chức dậy toán lớp năm trong học khu của Virginia là Prince William County School District, và còn làm việc trong học khu District of Columbia School District và học khu Prince George County School District của Maryland. Bà Rainey bắt đầu sự nghiệp trong HISD là một giáo chức dậy toán lớn năm và trưởng phòng tại trường Tiểu Học Blackshear. Trong 10 năm tiếp đó, bà phục vụ HISD như một giáo chức dậy toán trung học, giám đốc học sinh, và hiệu phó. Gần đây nhất bà là hiệu phó tại trường Tiểu Học RP Harris. Bà Dimitrie có bằng cử nhân về giáo dục tiểu học tại Đại Học Shaw ở Raleigh, North Carolina, và bằng cao học về quản trị và giám sát từ trường American College of Education.