Richard A. Carranza được chọn là người duy nhất cho chức vụ tổng giám đốc HISD

carranza2Nhà giáo dục kỳ cựu này nổi tiếng về sáng kiến cổ vũ song ngữ, công dân toàn cầu và giải quyết các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Tư đã chọn ông Richard A. Carranza là người duy nhất sau cùng cho chức vụ tổng giám đốc của khu học chánh lớn hàng thứ bảy toàn quốc. Sự biểu quyết này thì toàn thể.

Theo luật Texas, bây giờ ủy ban phải đợi 21 ngày trước khi quyết định sau cùng là có thuê ông Carranza hay không.

Ông Carranza là một nhà giáo dục kỳ cựu, ông đã là một giáo chức, hiệu trưởng và các chức vụ lãnh đạo khác trước khi lên đến chức vụ hiện thời là tổng giám đốc của học khu 53,000 học sinh là San Francisco Unified School District ở California. Năm trước, Education Week mô tả ông Carranza là một nhà lãnh đạo toàn quốc cần được biết năm 2015 (Leader to Learn From). Thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha, ông Carranza đã hướng dẫn những hệ thống học đường công cộng đa dạng nhất, có thành tích cao kể từ 2012.

“Khu Học Chánh Houston chiếm được danh tiếng toàn quốc vì sáng kiến và thành tích học vấn trong mọi nhóm học sinh,” ông Carranza nói. “Tôi được vinh dự khi Ủy Ban Giáo Dục để ý đến tôi cho chức vụ tổng giám đốc. Có nhiều thách đố cho học sinh ở Houston, và tôi mong được làm việc với cộng đồng này để xây dựng trên sức mạnh của Khu Học Chánh Houston.”

Chủ Tịch Ủy Ban HISD là Manuel Rodríguez Jr. nói rằng ông Carranza là hiện thân của nhiều đặc tính chính yếu mà các phần tử của cộng đồng HISD quý trọng nơi một nhà lãnh đạo. Trước khi phỏng vấn các ứng viên, ủy ban làm việc với một công ty bên ngoài để hình thành một bản Leadership Profile Report, nó được tạo bởi việc thu thập ý kiến cộng đồng từ hơn 3,200 người. Công ty – Hazard, Young, Attea and Associates – còn tạo ra một bản báo cáo vạch ra những đặc tính ưa thích được tìm kiếm nơi một ủy viên, dựa trên ý kiến họ thu thập được.

“Ông Carranza là nhà lãnh đạo có tài. Ông có một quá khứ vững mạnh về việc xây dựng một bầu khí hợp tác, tích cực của sự tin tưởng và tôn trọng trong những người lưu tâm,” Rodríguez nói. “Ông hiểu tiến trình dậy và học cũng như giá trị của việc thiết lập một nền văn hóa nhiều kỳ vọng. Ủy Ban Giáo Dục tin rằng ông Carranza đúng là người lãnh đạo vào đúng thời điểm cho thanh thiếu niên ở Houston.”

Năm trước, ông Carranza nói với Education Week rằng các trường công phải điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu của học sinh Thế Kỷ 21.

Ông nói, “Chúng tôi tin rằng mọi người đều đáng được sự giáo dục tuyệt hảo. Không phải lỗi của học sinh khi các em muốn học hay không. Chính là hệ thống có thể đáp ứng với các nhu cầu của học sinh.”

Ở San Francisco, ông Carranza đứng đầu nhiều phương sách nhắm đến sự công bằng để học sinh có thành tích mà nó cũng được quý trọng ở Houston.

Tỉ như, học khu San Francisco quý trọng mục tiêu là các học sinh tốt nghiệp có ý thức toàn cầu, có khả năng văn hóa và đa ngữ. Các mục tiêu này thì phù hợp với sơ lược Global Graduate của HISD và quyết định thành lập 62 trường hai ngôn ngữ của khu học chánh.

Dưới sự lãnh đạo của Carranza, học khu San Francisco làm việc để giảm bớt học sinh bị phạt kỷ luật phạt tạm trong khi nhấn mạnh đến các thực hành giúp học sinh ở lại lớp. Học Khu Houston thì cũng trên đường tương tự. Bắt đầu vào niên khoá này, các trường sẽ không còn phạt tạm học sinh trước khi lên lớp ba, ngoại trừ những gì luật đòi hỏi. Thay vào đó, các giáo chức và nhà lãnh đạo trường phải dành nhiều thời gian mùa hè để học các phương pháp giải quyết các nhu cầu xã hội và cảm xúc của học sinh.

Theo tiểu sử chính thức của ông, Carranza là phó tổng giám đốc Học Khu San Francisco về giảng dậy, của Innovation and Social Justice trong ba năm trước khi được chọn là tổng giám đốc. Trước khi đến San Francisco, ông Carranza đã làm Tổng Giám Đốc Vùng Tây Bắc cho Học Khu Clark County ở Las Vegas, ở đây ông trông coi 66 trường với  hơn 66,000 học sinh. Ông là một hiệu trưởng trường trung học II cấp ở Tucson, Ariz. Và ở Las Vegas. Ông Carranza còn là một hiệu phó và giáo chức song ngữ về các môn xã hội học và âm nhạc.

Ông Carranza có bằng Cử Nhân về Giáo Dục Trung Học của Đại Học Arizona và bằng cao học giáo dục đặc biệt về Lãnh Đạo Giáo Dục của Đại Học Northern Arizona. Ông đã hoàn tất luận án tiến sĩ từ Đại Học Northern Arizona và hiện đang theo đuổi bằng tiến sĩ giáo dục qua Đại Học Nova Southeastern về Lãnh Đạo Giáo Dục.

Ông Carranza là một khuôn mặt được đánh giá cao trong khung cảnh giáo dục toàn quốc. Ông chủ tọa Ban Giám Đốc cho Hội Đồng các Trường Thành Phố Lớn, ông là một phát ngôn viên toàn quốc về các vấn đề quan trọng của các khu học chánh thành phố lớn.

Ông còn phục vụ trong Association of Latinos Administrators Board of Directors, National Commission on Teaching and America’s Future, American Association of School Administrators Executive Committee, San Francisco Symphony Board of Governors, Fine Arts Museum of San Francisco Board of Trustees, the K to College Advisory Board.