Thông điệp của ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza

Dưới đây là một thông điệp gửi cho cộng đồng từ ông Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza, trong đó ông chia sẻ về sự phấn khởi khi gia nhập HISD và một vài mục tiêu của ông cho khu học chánh này.

Vào lúc khởi sự niên khoá mới, tôi luôn cảm thấy “lâng lâng”, dù tôi là một phụ huynh đưa con đến trường, một giáo chức gặp gỡ các học sinh mới, hay một hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn trường. Nó cũng không khác khi là một tổng giám đốc, nhưng tôi cam đoan với quý vị rằng các cảm giác lâng lâng này thì tốt – nó báo hiệu sự phấn khởi và mong chờ những điều trọng đại có thể xảy ra trước mặt.

Niên khoá 2016-17 đã bắt đầu, và hành động đầu tiên của tôi, tân tổng giám đốc, là đi thăm một vài trường HISD trong khu học chánh rộng và đa dạng này vào ngày khai giảng.

Tôi đã gặp các học sinh tiểu học ở một trường dậy hai thứ tiếng, các em nói với tôi về mùa hè qua và các thực phẩm ưa thích trong khi dễ dàng đổi từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã đến thăm các lớp vườn trẻ và trung học I cấp, ở đây các giáo chức biết rằng khả năng đọc và viết là chất liệu chính để thành công sau này trong đời. Tôi nhìn thấy các học sinh trung học II cấp với các môn chuẩn bị đại học nhiều thách đố đang bước vào các chương trình dậy nghề hứng khởi, tỉ như các môn hàng hải và truyền thông. Và tôi đã ăn trưa với các học sinh trung học II cấp, họ nói với tôi là họ hăng hái khi có thêm kỹ thuật và muốn đề cập đến các vấn đề như kỳ thị và cơ hội giáo dục trên toàn học khu.

Tôi cảm kích bởi các hiệu trưởng và nhân viên tận tụy tôi gặp, và nghĩ đến những vấn đề mà dân chúng lên tiếng về cách trang bị tốt nhất cho học sinh để thi đua trong lực lao động toàn cầu. Đây chỉ là khởi sự của một đối thoại rộng lớn hơn. Tôi dự định dành 90 ngày sắp tới để gặp gỡ cộng đồng, đặt nhiều câu hỏi, và lắng nghe. Tôi cũng sẽ lắng nghe nhân viên học đường và các đại diện của Ủy Ban Giáo Dục, họ có sự hiểu biết sâu xa về nhu cầu của từng khu xóm. Và tôi sẽ quy tụ mọi người trong một cuộc đối thoại về những điều tốt đang xảy ra trong học khu này và các lĩnh vực cần chú ý thêm. Tôi có ba mục tiêu chính:

  1. Tôi muốn bảo đảm mọi học sinh trong HISD được tham dự vào nền giáo dục có phẩm chất cao mà nó đem cho các em những dụng cụ và cơ hội để quyết định con đường riêng của mình, dù đó là một nghề, trường đại học, hay quân đội.
  2. Tôi muốn giải quyết các thách đố của học khu qua một “lăng kính công bằng,” nhìn nhận rằng các trường khác nhau có những thách đố khác nhau, và nó tùy thuộc chúng ta đến nhắm đến các nguồn tài nguyên theo một phương cách mà nó đảm bảo nhu cầu độc đáo của từng người được chu toàn.
  3. Tôi muốn minh bạch và đưa các trường vào việc quyết định.

Học sinh của chúng ta sẽ ganh đua trên toàn cầu để có các nghề và trường đại học, và chúng ta cần cho họ các dụng cần để biểu lộ cá tính, xây dựng các khả năng thực tế, và thành công trong một lực lao động đa ngữ. Tôi dự định cải tiến không chỉ điểm bài thi, nhưng còn toàn thể kinh nghiệm của học sinh. Tôi muốn đem cho con em chúng ta cơ hội để lựa chọn tương lai của chúng.

Ưu điểm của HISD thì trong tính cách đa dạng, sáng kiến, và sự tận tụy của nhân viên – và quý vị. Khu học chánh ở vị thế sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp, và tôi sung sướng để trở nên một phần của điều đó. Hãy tìm cách để liên lạc hơn nữa từ các trường, từ HoustonISD.org, Twitter.com/HoustonISD, Facebook.com/HoustonISD, cùng với các điện thư và email, để biết tin tức về các cuộc họp cộng đồng sắp tới và những cơ hội để tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Tôi hy vọng quý vị sẽ lên tiếng, và tôi mong được nghe từ quý vị.