Đỉnh DREAM: Một ngày để khám phá cho học sinh HISD

Các sở Chuẩn Bị Đại Học và Đa Ngữ đang tổ chức “DREAM Summit” (đỉnh DREAM) vào thứ Bẩy, 10 tháng Mười Hai, 2016, từ 9g sáng đến 2g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston, 77092. Tất cả các học sinh “DREAMers”, đang nhận DACA, đang có giấy nhập cảnh, thường trú nhân, người tị nạn, và người được cư ngụ, cùng với cha mẹ, đều được mời tham dự.

Trong ngày này, học sinh sẽ biết cách điền đơn vào đại học, nộp đơn xin trợ giúp tài chánh, và biết nhiều về kinh nghiệm đại học. Sinh hoạt cũng sẽ gồm:

  • Các khóa thông tin đại học
  • Trình bày của đại học và nguồn năng
  • Nộp đơn xin trợ giúp tài chánh và đại học cho học sinh lớp 12
  • Hướng dẫn trợ cấp tài chánh

Ngoài ra, sẽ có thông tin về “Deferred Action for Childhood Arrivals”, nhiều chương trình đại học, và các nguồn năng trong cộng đồng. Có cung cấp bữa trưa. Muốn biết thêm thông tin về chuyên chở, học sinh có thể liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn trong trường. Thắc mắc có thể được trực tiếp gửi về Josie Trevino số 713-967-5231 hoặc jtrevin7@houstonisd.org.