Các học sinh tiểu học của HISD công bố các đồ chơi được ưa thích nhất năm 2016

Các học sinh lớp năm trường Tiểu Học Longfellow vào hôm thứ Ba đã công bố rằng các trò chơi video và lò “Easy-Bake Ovens” là một trong vài đồ chơi được ưa thích nhất trong mùa lễ này sau cuộc bỏ phiếu của các học sinh trong cuộc thăm dò ý kiến về đồ chơi thường niên.

Hàng năm từ 17 năm qua, một nhóm học sinh lớp năm tại trường này thường hỏi ý kiến chúng bạn để quyết định xem món quà nào được các em muốn nhận trong dịp lễ. Mười bốn học sinh công bố năm món quà hàng đầu cho nam sinh và nữ sinh trong một cuộc họp báo tại trường này. Mục tiêu của cuộc thăm dò là để giúp các phụ huynh và bà con biết gì để mua trước khi họ mua sắm trong dịp lễ.

Các học sinh này sử dụng các đặc tính lãnh đạo của “7 Habits of Happy Kids” để hướng dẫn các em hoạch định và tổ chức cuộc thăm dò ý kiến.

“Cuộc thăm dò ý kiến về đồ chơi hàng năm cho phép các học sinh giao tiếp với các em trẻ hơn qua việc hỏi ý kiến về những đồ chơi nào trong mùa lễ được ưa thích nhất,” cô Danica Kasner nói, cô là người tổ chức và dậy lớp năm. “Sinh hoạt này dậy các em sự làm việc chung, trách nhiệm, và biết cách trình bày trước một cử tọa thực sự.”

Các đồ chơi được tặng cho trường bởi tiệm Target trong khu vực trên đường Main. Sau sinh hoạt này, các học sinh lớp năm được phép chọn một đồ chơi cho chính mình. Các đồ chơi còn lại được tặng cho những học sinh nghèo trường Longfellow.

Dưới đây là kết quả của cuộc thăm dò năm này được chia theo phái tính theo thứ tự từ nhiều đến ít cho mọi lứa tuổi.

Con gái

  1. Easy-Bake Ovens
  2. Emoji toys
  3. Play-Doh
  4. Stuffed animals
  5. Yummy Nummies

Con trai

  1. Video games
  2. Minecraft
  3. Nerf toys
  4. Sports stuff
  5. Pokémon