Đội Texans giúp học sinh coi cảnh sát như những anh hùng, gương mẫu tốt

Đội “Houston Texans” và Sở Cảnh Sát HISD vào hôm thứ Ba đã cùng nhau đưa một thông điệp đến học sinh tại trường Trung Học Cullen rằng các nhân viên công lực – nhất là những người hoạt động trong trường và khu xóm – có thể là những tấm gương tốt.

Chương trình này với đội Texans, được gọi là “Houston Heroes: Community Conversations”, gồm cuộc thảo luận nhóm nhỏ, một giờ đồng hồ với các học sinh HISD để củng cố sự tương giao với cảnh sát từ nhiều cơ quan khác nhau, cũng như để đề cao một số anh hùng mà ai cũng có trong đời mình.

Sứ Giả đội Texans là Wade Smith và các cầu thủ hiện thời là Kendall Lamm và Chris Clark đã hướng dẫn cuộc hội thảo với Cảnh Sát HISD Eric Grant, chia sẻ một chút về những người họ coi là anh hùng trong đời họ – và làm thế nào các viên chức cảnh sát có ảnh hưởng tích cực khi lớn lên.

Sĩ Quan Grant nói tầm quan trọng của chương trình này là để xây dựng các tương quan trong trường cũng như cộng đồng rộng lớn hơn.

“Chúng tôi muốn củng cố giá trị của sự liên lạc giữa nhân viên công lực và học sinh, và sự tương quan giữa các gia đình họ cũng như cách chúng tôi giao tiếp,” ông nói. “Điều quan trọng cho chúng tôi là có được sự tin tưởng của cả hai thái cực.”

Ông Lamm nói với học sinh rằng khi còn nhỏ ông có cái nhìn không tốt về cảnh sát, nhưng sau này ông tạo một tương quan lâu dài với một viên chức D.A.R.E. là người đã dậy ông và các bạn về cần sa ma túy.

Ông nói, “Ông ấy trở nên một phần của đời tôi, và cho đến nay tôi vẫn gặp ông. Đó là người có ảnh hưởng đến các em, và viên chức đó đã thay đổi toàn thể cái nhìn của tôi về cảnh sát vì ông ta là một người rất tốt. Đừng để một trường hợp nào đó tạo ra cái nhìn của các em về người khác.”

Ông Clark chia sẻ rằng ông cũng đã không tin tưởng vào cảnh sát viên cho đến khi một trong những người bạn của ông trở nên một cảnh sát viên và cho ông thấy một quan điểm khác biệt – rằng những người ông thấy có ảnh hưởng xấu vì họ thi hành những điều xấu.

Ông Smith nói nhiều trẻ em đối diện với những trở ngại mà nó làm cho sự tương giao với nhân viên công lực thành quan trọng.

“Nếu các em lớn lên trong một khu xóm xấu, điều đó không biến các em thành mục tiêu; nó biến các em thành một người cần sự bảo vệ hơn nữa,” ông Smith nói. “Và nếu có các cảnh sát viên trong khu xóm các em, đó là vì có những người không làm điều đúng.”

Hiệu trưởng trường Cullen là ông Clayton Crook nhấn mạnh rằng chương trình này có một thông điệp quan trọng mà học sinh cần được nghe.

“Các cảnh sát viên là những anh hùng,” ông Crook nói. “[chương trình này] cải thiện các tương quan giữa học sinh và cảnh sát viên, và xây dựng sự tin tưởng cũng như tôn trọng. Cuộc đối thoại này rất thực tế.”