Thông điệp đặc biệt của Tổng Giám Đốc Carranza về sự đa dạng trong HISD

Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Richard Carranza đã gửi thông điệp sau đây cho các phụ huynh, phần tử cộng đồng, và nhân viên:

Nhóm HISD thân mến,

Khu Học Chánh Houston luôn quý trọng sự đa dạng. Chúng ta không kỳ thị. Chúng ta có những người trẻ mới đến các trường của chúng ta hàng năm. Chúng ta không đuổi họ đi. Tất cả mọi học sinh của chúng ta có quyền hợp hiến để được giáo dục bình đẳng bất kể hoàn cảnh nào mà không phải lỗi của các em – dù các em là một người di dân hay có lợi tức thấp.

Chúng ta là một khu học chánh công lập. Chúng ta phục vụ một số đông học sinh đang học tiếng Anh và các học sinh bất lợi về kinh tế, họ tùy thuộc vào chúng ta hàng ngày. Trường của chúng ta là nơi an toàn cho mọi học sinh. Những nơi họ không chỉ học các điều căn bản nhưng còn có cơ hội để học một ngôn ngữ mới, một văn hóa khác biệt, và tìm hiểu các ngành nghề. Sau cùng, chúng ta đang chuẩn bị học sinh cho một tương lai trong thế giới mà nói ngày càng trở nên đa dạng mỗi ngày. Chúng ta muốn học sinh tốt nghiệp được phong phú về văn hóa nhưng còn có lối đối xử tích cực đối với các văn hóa khác.

Trường của chúng ta sẽ tiếp tục là những môi trường an toàn và tích cực học hỏi để cổ vũ học sinh học hành và phát triển trái với sự kỳ thị và sợ hãi..

Trân trọng,

 

Richard A. Carranza

Tổng Giám Đốc HISD