Các nghi lễ tốt nghiệp được thông báo về Lớp 2017

Hàng trăm học sinh HISD sẽ bước lên khán đài vào mùa xuân để nhận bằng trung học trong các nghi lễ tốt nghiệp hàng năm của khu học chánh.

Hầu hết các nghi lễ sẽ xảy ra tại một vài địa điểm chung quanh thành phố (chính yếu là Barnett Fieldhouse, Butler Fieldhouse, Delmar Fieldhouse, NRG Arena/Stadium, Texas Southern University campus, Wilkins Pavilion) từ thứ Sáu, 26 tháng Năm, đến Chúa Nhật, 28 tháng Năm.

Tuy nhiên, một vài nghi lễ sẽ xảy ra sớm hơn (E-STEM, Mickey Leland College Preparatory Academy, Victory Prep – North, and Victory Prep – South vào thứ Năm, 25 tháng Năm) hay trễ hơn (Liberty HS vào Chúa Nhật, 4 tháng Sáu), vì thế nhớ kiểm điểm lại thời khóa biểu và địa điểm trong trang HoustonISD.org/GraduationCalendar.