Sức Mạnh Trường Công: Xây dựng một thư viện ở nhà cho mọi học sinh

Lời Tòa Soạn: 27 tháng Hai đến 3 tháng Ba là Tuần Lễ Trường Công Lập Texas, và chúng tôi cử hành bằng việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân trong toàn thể HISD về việc làm thế nào giáo dục công cộng giúp học sinh thành công. Hãy gửi tin tweet cho chúng tôi tại @HoustonISD và cho biết sự giáo dục công cộng ảnh hưởng tích cực thế nào đến quý vị và đời sống học sinh, dùng hashtag #PowerofPublic.

Tháng Năm vừa qua, các con của bà Amanda Cruz, gồm học sinh mẫu giáo Jazlyn, thuộc 36,000 học sinh của 59 trường tiểu học HISD và các trung tâm ấu nhi đã đem về nhà sáu cuốn sách từ Books Between Kids. Nhóm này hy vọng sẽ giúp thêm nhiều gia đình khác trong năm 2017.

Bà Amanda Cruz muốn những gì tốt nhất cho các con của bà, nhưng thường điều đó rất tốn kém mà bà không đủ khả năng. Mua sách cho ba đứa con là một thử thách, cho đến một ngày kia, Alexander, đứa con lớp ba của bà đem về nhà sáu cuốn sách từ trường Tiểu Học Scroggins và nói rằng em có thể giữ sách ở nhà.

“Tôi không tin cháu. Tôi nghĩ cháu lấy sách từ thư viện trường,” bà Cruz nói. “Nhưng sách có một ghi chú rằng đó là những món quà để chúng tôi có thể bắt đầu làm một thư viện ở nhà và giúp con đọc sách trong mùa hè.”

Có sách ở nhà và được đọc cho nghe khi còn nhỏ là hai dấu chỉ quan trọng nhất của sự thành công học vấn và đời sống. Tuy nhiên gần hai phần ba các gia đình có lợi tức thấp không thể mua một cuốn sách cho con.

Đó là lý do nhóm vô vị lợi “Books Between Kids” hợp tác với HISD để thu lượm các sách cũ còn tốt và trao cho những học sinh kém và những gia đình khó khăn về tài chánh để họ có thể làm thư viện ở nhà. Các tổ chức này và các hợp tác viên cộng đồng khác, như Barbara Bush Houston Literacy FoundationFirst Book Houston, đang đầu tư vào khởi xướng “Literacy by 3” của khu học chánh, nhằm bảo đảm mọi học sinh đọc đúng cấp lớp hay cao hơn khi ở lớp ba.

Vào tháng Năm hàng năm, các con của bà Cruz nhận được sáu cuốn sách khác. Năm qua, đứa con lớp mẫu giáo của bà, Jazlyn, nhận được sách đợt đầu.

“Nó thích đọc lớn tiếng cho tôi nghe, cho anh chị em nó, và ngay cả cho con chó. Các con lớn cũng thích đọc sách cho nó nghe. Đó thực sự là một sinh hoạt gia đình.”

Đọc thêm những câu chuyện về sức mạnh của trường công trong HISD