Sức Mạnh Trường Công: Hãy giúp những ước mơ cao vời của mọi trẻ em trở nên sự thật

Ronald Canales đang theo đuổi các ước mơ bay bổng của em tại trường Sterling Aviation High, mà vào năm 2017 đã mở đầu một trường mới trị giá $72 triệu, xây lại nhờ chương trình bông phiếu 2012. Trường gồm một nhà chứa máy bay rộng 7,100-bộ-vuông và bao quanh là những lớp về kỹ thuật.

Lời Tòa Soạn: 27 tháng Hai đến 3 tháng Ba là Tuần Lễ Trường Công Lập Texas, và chúng tôi cử hành bằng việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân trong toàn thể HISD về việc làm thế nào giáo dục công cộng giúp học sinh thành công. Hãy gửi tin tweet cho chúng tôi tại @HoustonISD và cho biết sự giáo dục công cộng ảnh hưởng tích cực thế nào đến quý vị và đời sống học sinh, dùng hashtag #PowerofPublic.

Ronald Canales lên 5 khi lần đầu tiên em nhìn thấy chiếc máy bay to lớn lướt đi trên trời. Em thật ngạc nhiên và tự hỏi: Nó hoạt động như thế nào? Làm sao nó bay được?

Em mơ trở nên một phi công, nhưng ý tưởng ấy dường như thật khó. Tuy em sống cách trường Sterling Aviation High chỉ có vài phút, em không nghĩ nhiều đến chương trình magnet hàng không và không nghĩ có cơ hội. Tối thiểu cho đến năm lớp chín, ở đây em gặp giáo chức dậy lịch sử hàng không là ông Marvin Smith.

“Ô. Smith nói là em có khả năng,” Ronald nói, bây giờ em là học sinh lớp 12 đang học lấy bằng phi công. “Thầy nói là em thực sự có thể làm được điều đó. Em rất phấn khởi. Em nghĩ, ‘Tại sao không? Nó miễn phí. Mình phải tận dụng điều đó.’”

Chương trình magnet hàng không tại trường Sterling chuẩn bị học sinh cho một nghề trong kỹ nghệ hàng không bằng cách giúp các em kinh nghiệm tập bay với những máy mô phỏng và phi cơ. Có 72 học sinh ghi danh vào chương trình này, mà nó được khởi sự từ 1975, nhưng con số ấy hy vọng sẽ gia tăng với việc mở đầu trường mới chú trọng đến hàng không của Sterling, được xây trong chương trình bông phiếu 2012.

Ronald đang học để lấy bài thi khảo hạch cho phi công tư của Federal Aviation Administration sau khi đã đậu bài thi viết. Với 13 giờ bay sẵn có, em cần tối thiểu thêm 27 giờ nữa trước khi có thể lấy bài thi cuối cùng — bài thi tập bay trên không của FFA.

Khi chuẩn bị tốt nghiệp, Ronald có một kế hoạch. Vào hè này, em sẽ gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ, họ sẽ giúp em hoàn tất bằng phi công tư và kiếm được bằng cử nhân về khoa hàng không. Sau đó em sẽ quyết định có muốn đăng lính lại hay không và trở nên một phi công chiến đấu hoặc nhắm đến kỹ nghệ máy bay thương mãi. Đây là những lựa chọn em sẽ không có được nếu không có chương trình magnet hàng không.

“Nó đem cho em một cảm nhận thành đạt,” Ronald nói. “Em đang sống mơ ước của em.”