Sức Mạnh Trường Công Lập: Hãy giúp mọi trẻ em biết rằng có rất nhiều lựa chọn

Lời Tòa Soạn: 27 tháng Hai đến 3 tháng Ba là Tuần Lễ Trường Công Lập Texas, và chúng tôi cử hành bằng việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân trong toàn thể HISD về việc làm thế nào giáo dục công cộng giúp học sinh thành công. Hãy gửi tin tweet cho chúng tôi tại @HoustonISD và cho biết sự giáo dục công cộng ảnh hưởng tích cực thế nào đến quý vị và đời sống học sinh, dùng hashtag #PowerofPublic.

Nataly Degollado có thể hình dung ra chính mình là một sinh viên đại học bốn năm nhờ sự giúp đỡ của nhóm cố vấn đại học trường Austin High. HISD có 32 cố vấn đại học, họ hoạt động với ngân quỹ tương xứng từ tổ chức Houston Endowment. Chương trình này đã nâng cao tỉ lệ nộp đơn đại học của khu học chánh từ 59 phần trăm lên 79 phần trăm, và tỉ lệ nộp đơn xin trợ cấp FAFSA đã gia tăng 10 phần trăm chấm.

Bà Cố Vấn Đại Học Victoria Salinas tổ chức phiên toà ngay giữa một lớp học mầu sắc rực rỡ trong trường Austin High, đưa ra những câu hỏi về các mẫu khai thuế và hạn chót khi học sinh chễm chệ trên những trường kỷ chung quanh với máy điện toán. Các học sinh khác suy nghĩ về những câu hỏi mà có thể đưa các em tới một tương lai rất khác biệt với những gì các em tưởng tượng.

Một trong những học sinh đó là Nataly Degollado. Hai năm trước, thiếu nữ 18 tuổi này có con. Cô khó khăn để quân bình giữa việc học và nuôi con, nhưng ngay cả trong thời gian khó khăn đó, cô không bao giờ bỏ cuộc.

“Mẹ em nói với em, ‘Con làm điều đó cho đứa con của con,’” Nataly nói.

Cô đến trung tâm đại học với một đơn xin FAFSA trong tay và dự định lấy bằng về thẩm mỹ – với cô, đó là cách nhanh nhất để có tiền. Nhưng nhóm giúp đỡ ở trường Austin đã thúc đẩy cô hãy nghĩ xa hơn. Họ giúp cô khám phá ra một đam mê khác là dậy học. Bà Salinas, người đã giúp tỉ lệ đơn xin vào đại học tại trường Austin gia tăng hơn gấp đôi, đã ngồi xuống với cô Nataly để điền các đơn xin vào đại học bốn năm. Bà thấy những hoàn cảnh như Nataly hàng ngày.

“Một số học sinh nghĩ, ‘Đây là điều chúng tôi làm, đây là điều truyền thống, đây là những gì mong đợi nơi tôi,” bà Salinas nói, chính bà là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Thách đố lớn nhất là thay đổi suy nghĩ của học sinh về những gì có thể. “Tôi nhắm đến việc giúp các học sinh có một tâm trí cởi mở hơn là cố định.”

Bà mẹ của Nataly cũng là một nguồn cảm hứng. Bà là người mẹ cô độc, Nataly nói, và “giờ đây, bà đã làm chủ một căn nhà, và bà là một giáo chức về giáo dục đặc biệt.”

Nataly đã được nhận vào cả hai đại học University of Houston-DowntownTexas Southern University cô dự định trở nên một giáo chức dậy tiếng Tây Ban Nha.

“Mẹ em hãnh diện về em. Bà nói với em, ‘Mẹ biết con có thể làm được điều đó’.”

Đọc thêm những câu chuyện về sức mạnh của trường công trong HISD.