Trường Waltrip tổ chức ‘Games Robots Play’

Trên 300 học sinh và giáo chức từ 31 trường tiểu và trung học các cấp đã tụ tập vào hôm thứ Bẩy để tham dự Games Robots Play 2017 “Engineering is my Superpower” tại trường Waltrip High School.

Được bảo trợ bởi sở CTE của trường Waltrip và nhóm Phát Triển Giáo Chức Advanced Academics STEM, mỗi một trò chơi chú trọng đến một siêu anh hùng khác nhau và thách đố học sinh trong các khả năng kỹ sư, lập trình, và suy nghĩ chín chắn.

“Games Robots Play” được thiết kế và điều hợp hoàn toàn bởi học sinh trong các lớp CTE của trường Waltrip. Những học sinh này đã thiết kế và làm các trò chơi và là người chấm điểm và dìu dắt trong ngày thi đua này khi các tham dự viên chơi các trò chơi này qua việc sử dụng các máy tự động tùy theo sự lựa chọn. Ngoài ra, những người tình nguyện từ tổ chức Waltrip National Honor Society và các phần tử cộng đồng khác đã tham dự làm người dìu dắt và giám khảo của sinh hoạt này.

Trọng tâm của “Games Robots Play” thì không là một thi đua, nhưng là một ngày học hỏi và thách đố. Các nhóm nhận được nhiều giải thưởng khác nhau tỉ như robot performance, programming, engineering design, teamwork, sportsmanship, determination. Nhiều giáo chức đã tham dự các trò chơi này cùng với các học sinh và các bộ máy của riêng mình như một cơ hội để phát triển chuyên môn.