Những người tình nguyện “Real Men Read” say mê đọc sách cho học sinh

“Real Men Read” là một chương trình dìu dắt, trong đó người tình nguyện tối thiểu một giờ mỗi tháng để đọc sách cho học sinh lớp ba nghe.

“Real Men Read không chỉ là một chương trình, đó là một đam mê,” ông Bill Turney tình nguyện cho Read Men Read nói, ông đọc sách cho học sinh trường Tiểu Học Askew mỗi tháng một lần. “Mục tiêu của tôi là chuyển cho các em sự yêu quý đọc sách của tôi.” Ông nói rằng đọc sách cho trẻ em không chỉ giúp ông thấy trẻ trung nhưng còn cho phép ông cảm được niềm vui lại trở nên giống trẻ em.

“Nó cho các em thấy rằng cả một thế giới bên ngoài khu xóm nhỏ bé của chúng,” giáo chức trường Askew là Elizabeth Finch nói. “Read Men Read còn ảnh hưởng đến trình độ đọc và hiểu.”

Real Men Read và “Read Houston Read  là những chương trình tình nguyện để hỗ trợ cho khởi xướng “Literacy By 3 của Houston, nó nhằm giúp mọi học sinh đọc sách đúng cấp lớp khi lên lớp ba.

Muốn biết thêm thông tin về cách tình nguyện trong HISD, vui lòng xem trang “Volunteers in Schools” ở đây.